SKKT

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne przy SP13 działa od roku 1990. Na początku prowadziła je pani Elżbieta Krawiec. Od roku 2003 prowadzi je pan Arkadiusz Wyglądacz, nauczyciel wychowania fizycznego w SP13. Koło działa bardzo prężnie. Uczestniczymy w rajdach organizowanych przez szczeciński oddział PTTK, PCM, oraz klub turystyki pieszej „Wiercipięty”.

Niektóre rajdy organizujemy samodzielnie, opracowując trasy i plany rajdów – mówi p. Arkadiusz. Uczestnicząc w rajdach uczniowie poznają okolice Szczecina, pomniki przyrody, zabytki oraz historię z nimi związaną. Uczestniczący w rajdach uczniowie łączą przyjemne z pożytecznym. Uczą się m.in. wyznaczać trasy, rozpoznawać szlaki, poruszać się na wyznaczonych trasach, posługiwać się kompasem, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przygotowania ogniska itp.. Uczestnicy rajdów biorą również udział w quizach, konkursach sportowo” – rekreacyjnych przygotowanych przez organizatorów danego rajdu. Biorąc udział w rajdach zbieramy punkty do konkursu na „Najaktywniejszą turystycznie szkołę”, organizowanego przez szczeciński oddział PTTK. Podczas rajdów robimy zdjęcia, których wystawę zobaczyć można na szkolnym korytarzu.

Zajęcia SKKT odbywają się 1 raz w miesiącu w soboty lub niedziele.

Top