60 lat szkoły

60 lat. 60 lat pracy. 60 lat wysiłku i zaangażowania. 60 lat to parę pokoleń. 60 lat to nie tylko budynek szkolny, ale przede wszystkim ludzie. Ludzie i ich praca. Dla niektórych to czas przejścia na emeryturę, Dla innych to już czas emerytury i odpoczynku. 60 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Wielgowie.

27 i 28 września 2006 roku odbyły się uroczystości rocznicowe z okazji 60-cio lecia Szkoły Podstawowej nr 13. Jednocześnie była obchodzona 10 rocznica nadania szkole imienia Orląt Lwowskich. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta celebrowana przez ks. arcybiskupa Mariana Przykuckiego. Obecni byli przedstawiciele szkoły, kuratorium, władz lokalnych, różnych organizacji, innych szkół oraz mieszkańcy naszego osiedla.
Po uroczystej Mszy Świętej Wszyscy przeszli na teren szkoły gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Na placu przed szkołą odbył się uroczysty apel.

Po apelu wszyscy przeszli do sali gimnastycznej. 60 lat to czas na małe podsumowanie zarówno działalności szkoły, jak i pochwalenie się swoimi osiągnięciami. Dyrektor Bogumiła Walas najbardziej zasłużonym wręczyła pamiątkowe medale „Zasłużony dla Szkoły Podstawowej nr. 13” Otrzymali je:

 • Pośmiertnie ks. Mieczysław Bryczkowski, proboszcz parafii w Zubrzy i pierwszy proboszcz parafii w Wielgowie. To właśnie on zdołał przekonać wszystkich repatriantów przybyłych tutaj w 1946 roku do nowego miejsca i nowego domu. Jemu Wielgowo zawdzięcza naprawdę dużo
 • Pośmiertnie Halina i Edward Dziedziakowie, którzy całe swoje życie poświęcili szkole
 • Ks. Jacek Kochański, który w tym roku obchodził swoje 60 lecie pracy kapłańskiej
 • Profesor Remigiusz Węgrzynowicz, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich w Szczecinie. Towarzystwo to okazało dużą pomoc dla nadania szkole imienia Orląt Lwowskich.
  Zofia Małkiewicz, jedna z pierwszych nauczycielek w szkole
 • Władysława Grzybowska, długoletnia nauczycielka szkoły. Z jej inicjatywy szkoła otrzymała imię Orląt Lwowskich
 • Elżbieta Jarmusz, długoletnia przewodnicząca Rady Szkoły
 • Maria Krawczuk, absolwentka i potem długoletnia nauczycielka naszej szkoły
 • Jadwiga Biernacik, członkini Rady Szkoły, która wniosła duży wkład dla nadania szkole imienia Orląt Lwowskich
 • Barbara Kądzioła, zasłużona przedstawicielka rodziców
 • Róża Uścinowicz, która podjęła wiele inicjatyw dla rozwoju szkoły
 • Maria Kurek, długoletnia pracownica szkoły
 • Teresa Staranowicz, długoletnia nauczycielka historii w szkole
 • Kazimierz Pyzio, długoletni woźny szkoły
 • Władysław Dzikowski, przewodniczący Rady Miasta, który oferuje dużą pomoc dla szkoły

Szkoła to nie tylko miejsce nauki. To także miejsce, gdzie każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania. Aktywnie działa Szkolny Klub Sportowy „Trzynastka”, Szczególnie sekcja tenisa stołowego, którą prowadzi Sławomir Kukkuk, zdobywa wiele cennych nagród i wyróżnień.
Uczniowie nasze szkoły biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach, nie tyko lokalnych, czy miejskich, ale także ogólnopolskich. Za swoją postawę i wiedzę rokrocznie otrzymują nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina. Szkoła jest także miejscem i organizatorem Miejskiego Konkursu Matematycznego Uczniów Klas Pierwszych, w którym corocznie licznie uczestniczą uczniowie wszystkich szkół podstawowych w Szczecinie.
Szkoła nie jest środowiskiem zamkniętym. Liczne imprezy organizowane przez uczniów spotykają się z ciepłym przyjęciem mieszkańców naszego osiedla. Także w pobliskim Szpitalu w Zdunowie uczniowie odwiedzają przebywających tam chorych i przekazują im własnoręcznie wykonane drobne upominki.
Z okazji 60-cio lecia szkoły uczniowie przygotowali program artystyczny poświęcony szkole, Orlętom Lwowskim i miastu Lwów. Program ilustrowany był prezentacją multimedialną. Zorganizowana była też wystawa pamiątek z dawnych lat. Cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających zarówno starszych, jak i uczniów. Przedstawiono historię szkoły i jej osiągnięcia. Część wystawy poświęcona była Orlętom Lwowskim i miastu Lwów.
60 lat to też dobra okazja na powspominanie starych, dobrych czasów. To czas na spotkanie swoich dawnych kolegów ze szkoły, wychowawców i nauczycieli.
Autor i strona www.wielgowo.eu życzy szkole następnych 60 lat owocnej działalności dla naszego społeczeństwa.

Top