Akcje

Akcja „Adopcja na odległość”

Tak się różnie w życiu składa, że dzieci i młodzi ludzie często nie doceniają tego, że mogą się uczyć, rozwijać swoje zainteresowania i po prostu być dziećmi. Jest wiele takich sytuacji, że dziecko mimo najszczerszych chęci do nauki, od najwcześniejszych lat musi być od razu dorosłe. Są różne przyczyny takiej sytuacji, ale najczęściej jest to brak środków pieniężnych w rodzinie. Dziecko zamiast się uczyć jest zmuszone do pomocy rodzicom, albo wręcz do podjęcia pracy. Młody człowiek wtedy nie ma możliwości nauki, a jego dzieciństwo jest przekreślone. Innym, częstym powodem są wysokie koszty nauki i rodziny nie stać, aby posłać dziecko do szkoły. Dlatego pragnę zwrócić uwagę na jedną z form działalności Szkoły Podstawowej nr. 13 im. Orląt Lwowskich w Wielgowie, jaką jest akcja „Adopcja na odległość”. Szkoła bierze w niej udział od 2002 roku.
Adopcja na odległość to akcja prowadzona przez Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie od 2001 roku. Polega ona na gromadzeniu funduszy z przeznaczeniem na naukę i kształcenie dzieci z krajów misyjnych. Udział w tej akcji mogą wziąć praktycznie wszyscy, którym los dzieci nie jest obojętny. Mogą to być zakłady pracy, uczelnie, szkoły, poszczególne klasy i grupy, stowarzyszenia. Może to być także rodzina lub osoba indywidualna. Warunek jest tylko jeden: trzeba zobowiązać się do wpłacania środków pieniężnych przez okres przynajmniej jednego roku. Po upływie roku można oczywiście prolongować swoje zobowiązanie na następny okres. Można też przeznaczyć 1% podatku na działalność Ośrodka.
SP 13 od pięciu lat wspomaga naukę Edy Muyemby z Zambi. Dzięki zebranym środkom Eda może się uczyć, a w przyszłości zdobyć zawód i podjąć pracę. Pieniądze są zbierane zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Pomagają także rodzice dzieci. Zebrane środki są przekazywane co miesiąc do Ośrodka w Warszawie. Akcja ta to nie tylko pomoc dla dziewczynki z Zambi. To także, a może przede wszystkim, jeden ze sposobów wychowywania dzieci przez SP 13. To zwrócenie uwagi na fakt, że małym kosztem można komuś bardzo pomóc.
Wszyscy, którzy pomagają stali się symbolicznymi rodzicami na odległość.

Kontakt w tej sprawie w szkole z p. Iwoną Trusewicz
lub
Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym www.adopcja.salezjanie.pl

Top