Lista nauczycieli

Nazwiska nauczycieli pracujących obecnie zostały pogrubione.

Imię i nazwisko Specjalność Rozpoczęcie pracy Zakończenie pracy
Adamczak Stanisław fizyka 1960 1968
Andrzejak Halina język niemiecki 1991 1992
Bachorska Małgorzata język polski 1991 1993
Baj Felicja geografia 1963 1970
Balcer Teresa wychowanie przedszkolne 2000 2000
Bartczak Barbara język rosyjski 1971 1975
Bełza Irena wychowawca świetlicy 1973 1974
Beyger Emilia geografia 1973 1977
Ks. Blok Tomasz religia 2006 2008
Boczkowski Lech matematyka 1969 1970
Borowska Anna język rosyjski, naucz. początkowe 1967 1976
Brzozowska Maria biologia 1983 1986
Buczkowski Jan muzyka 1967 1968
Bukowska Jadwiga wychowawca świetlicy 1971 1972
Burnejko Grażyna matematyka 1985 2006-
Butryn Eugeniusz fizyka 1990 1990
Car – Tkacz Anna religia 1996
Cieszkiel Janina nauczanie początkowe 1973 1974
Chomaszczyn Danuta plastyka 1960 1966
Chomińska Maria 1946 1951
Chromicz Danuta język niemiecki 1993 1996
Chruścicka Jadwiga 1959 1962
Chruścicka Janina język polski 1962 1965
Chwil-Żerebecka Katarzyna biologia, przyroda 1987
Chybowski Jerzy geografia 1990 2005
Czapiewska Beata wychowawca świetlicy 1998 1999
Czerwiński Zbigniew zajęcia praktyczno- techniczne 1989 1990
Dalgiewicz Elżbieta język polski 1981 1990
Dąbrowska Halina wychowanie fizyczne 1969 1983
Derwińska Anna wychowawca świetlicy 1981 1982
Dudek Radosław wychowanie fizyczne 2007
Durko Ewa wychowanie przedszkolne 1977 1979
Dymsza Marek plastyka 1989 1992
Dziedziak Edward geografia 1957 1982
Dziedziak Halina język polski, bibliotekarstwo 1951 1979
Dziuda Alina pedagog 1989 1994
Fitkowska Zofia język polski 1969 1970
Florczak Maria matematyka 1970 1975
Fogt Irena wychowanie przedszkolne 1983 1984
Fysz Bartosz j. angielski 2009
Fryder Halina wychowanie fizyczne 1975 1980
Gąssowska Anna historia 1964 1969
Gąssowski Tomasz zajęcia praktyczno- techniczne, matematyka 1961 1965
Gisges Krystyna chemia 1966 1974
Głowacka Anna matematyka 1990 1991
Głowacka Bożena nauczanie zintegrowane 1983
Godzwon Wioletta wychowanie przedszkolne 1994 1995
Graczyk Stanisława fizyka 1964 1965
Grabowska Barbara geografia 1982 1985
Grohans Krystyna język polski 1964 1972
Groenwald Ewa język polski 1979 1980
Grzybowska Władysława matematyka 1960 1991
Grzywacz Magdalena świetlica, historia 1994
Guzik Mirosław język niemiecki 1992 1993
Hawryluk Anna biblioteka 2009
Hemmerling Maria język rosyjski 1970 1972
Hendzlik Ewa język niemiecki 1996 1997
Jabłońska Alicja nauczanie początkowe 1968 1972
Januchowska Jadwiga wychowanie przedszkolne 1981 2004
Janyst Elżbieta nauczanie zintegrowane 2003 2005
Jaros Anna bibliotekarstwo 1986 1987
Jarosławów Barbara język rosyjski 1974 1982
Jóźwik Ewa wychowawca świetlicy 1988 1990
Juszczyk Renata wychowanie przedszkolne 2000 2002
Kasprzak Grzegorz wychowanie fizyczne 1983 1984
Kawałek Barbara technika, informatyka 1988
Kędzierska Wanda matematyka 1971 1972
Klera Przemysław fizyka, atematyka 1981 1982
Klimek Danuta język polski 1954 1966
Kochelak Józefa fizyka 1984 1986
Koler-Tomaszewska Anna religia 1992
Konefał Zofia historia 1956 1966
Konicka Ewa nauczanie początkowe 1970 1974
Kopka Maria biologia 1959 1974
Kopka Stefania historia 1960 1973
Kotowski Artur wychowanie fizyczne 2002 2002
Kowalczyk Alina nauczanie początkowe 1976 1985
Kowalczyk Lucyna bibliotekarstwo 1987
Kozłowska Mirosława język polski 1980 1986
Krasuska Anna wychowawca świetlicy 1975 1976
Kraszewski Wacław zajęcia praktyczno- techniczne 1965 1973
Krawczuk Maria nauczanie początkowe 1965 1985
Krawiec Elżbieta matematyka 1982
Krukowska Barbara nauczanie początkowe 1966 1996
Kryszczuk Irena 1960 1961
Kujanek Wiesława język niemiecki 1997 1999
Kukkuk Sławomir wychowanie fizyczne 2005
Kula Wanda język polski 1964 1972
Kulewska Danuta wychowanie fizyczne 1981 1982
Kunicka Małgorzata wychowawca świetlicy 1989 1990
Kwiatkowska Danuta nauczanie zintegrowane 1985
Kwiatkowska Krystyna 1961 1962
Lech Małgorzata zajęcia praktyczno- techniczne 1986 1987
Lipińska Małgorzata język niemiecki 1999
Łyszkowicz Monika biblioteka 2011
Maciąg Małgorzata wychowanie przedszkolne 1983 1984
Maj Jadwiga 1959 1960
Majewska Grażyna język polski 1973 1974
Malanowska Justyna wychowawca świetlicy 2002 2003
Malinowska Aldona język polski 1984 1985
Małkiewicz Zofia zajęcia praktyczno- techniczne 1947 1972
Marach Barbara wychowanie przedszkolne 1996
Marczak Małgorzata biologia 1972 1975
Matluch Lucjan wychowanie fizyczne 1972 1973
Mazur Kazimierz historia 1960 1973
Miciul Małgorzata język polski 1992 1997
Mikłasz Anna wychowanie przedszkolne 1977 1981
Mikłasz Maria auczanie początkowe 1979 1983
Misiuda Elżbieta język polski 1990 1991
Miszczak Leokadia nauczanie początkowe 1979 1997
Moska Brunon zajęcia praktyczno- techniczne 1959 1962
Moska Teresa nauczanie początkowe 1980 1985
Napiórkowska Katarzyna język polski 1995
Narewska Barbara wychowawca świetlicy
Nawrocka Marzena nauczanie początkowe 1985 1989
Nowak Anna język polski 1972 1975
Nowak Irena fizyka 1987 1988
Nowak Teresa język polski 1988 1995
Nowakowski Tadeusz muzyka 1990 1991
Oleszczuk Wiktoria język polski 1993
Osiewicz Małgorzata język polski 2000 2001
Pagas-Gołąbek Anna nauczanie początkowe 1993 2006
Pająk-Pak Stanisława język polski 1977 1981
Paszkowski Stanisław wychowanie fizyczne 1959 1972
Pawlak Urszula biologia 1978 1980
Pawlak Zdzisław język niemiecki 1993 1994
Peszko Danuta język polski 1977 1981
Pietrzak Tadeusz fizyka 1988 2000
Plust Władysław język rosyjski 1990 1991
Płatek Elżbieta wychowawca świetlicy 1999
Rdzanek Małgorzata biologia 1974 1980
Romeyko Wiesława chemia 1973 1974
Ptaszyńska Grażyna religia 1992 1996
Ruczko Krystyna religia 1957 1960
Rutkowska Halina język rosyjski 1988 1990
Rymer Tadeusz muzyka 1991 1994
Sagan Beata plastyka, pedagog 1991
Sak Urszula wychowanie przedszkolne 1990 2004
Samborska Beata muzyka, sztuka 1994
Samborski Marek zajęcia praktyczno- techniczne 1984 1985
Sarad Elżbieta fizyka 1981 1982
Selerska Irena wychowawca świetlicy 1983 1984
Siekierzyńska Gabriela język rosyjski 1965 1970
Sierota Agnieszka religia 2000 2001
Skowrońska Zofia wychowawca świetlicy 1959 1963
Słomka Magdalena j. rosyjski, nauczanie zintegrowane 1980 2006
Sobieralska Ludwika 1960 1961
Sokołowska Aleksandra język polski 1990 1990
Sokół Janusz muzyka 1994 1995
Sopińska Anna nauczanie początkowe 1974 1979
Sowa Lucyna język polski 1972 1978
Sowa Roman chemia 1975 1976
Sowińska Anna fizyka 1973 1980
Stachurska Barbara muzyka 1961 1989
Staranowicz Teresa historia 1973 2003
Styburska Elżbieta język polski 1981 1982
Synówka-Foryś Agnieszka wychowawca świetlicy 2002 2003
Szczepińska Barbara język polski 1983 1989
Szadejko Krystyna wychowanie przedszkolne 1979 1980
Szewczyk Elżbieta muzyka 1984 1985
Szlerska Irena wychowawca świetlicy 1993 1994
Szukało Iwona pedagog, nauczanie zintegrowane 1993
Szwed Małgorzata matematyka, fizyka 1975 1981
Świadek Albina język polski 1971 1974
Teresiński Waldemar wychowanie fizyczne 1990 1991
Tomaszewska Monika język polski 1990 1992
Tomczyk Jolanta język rosyjski 1985 1988
Trusewicz Iwona nauczanie zintegrowane 1988
Trzciński Paweł j. angielski 2006
Uścinowicz Róża wychowanie fizyczne 1983 1985
Walas Bogusława nauczanie zintegrowane 1984
Wasilewski Maciej historia 1985 1988
Wiśniewska Barbara pedagog 1997 1998
Witczak Grażyna język niemiecki 1996 1997
Witkowska Bożena wychowanie przedszkolne 1977 ?
Wołowska Magdalena wychowawca świetlicy 2003
Wójcicka Elżbieta język polski 1971 1972
Wójcik Andrzej wychowanie fizyczne 1984 2006-
Wojciechowski Ryszard wychowanie muzyczne 1964 1969
Wyhadańczuk Halina zajęcia praktyczno- techniczne 1965 1971
Wyhadańczuk Lech język polski 1968 1971
Wyglądacz Arkadiusz wychowanie fizyczne 1999
Zając Agnieszka naucz. początkowe 2011
Zajchowski Adam fizyka 1971 1974
Zaradkiewicz Aldona biologia 1980 1983
Zarębska Maria plastyka 1983 1984
Zych Krystyna wychowawca świetlicy 1988 1990
Żeluk Katarzyna język polski 1997 2001
Żerebecki Wojciech wychowanie fizyczne 1984 1999
ks. Żbikowski Adam religia 2011
Żukocińska Otylia nauczanie zintegrowane 1983
ks. Żurawiński Paweł religia 2008 2011

Jeżeli ktoś został pominięty, to przepraszam i proszę o sprostowanie.

Top