Lista dyrektorów

Imię i nazwisko Rok rozpoczęcia pracy Rok zakończenia pracy
Janusz Edward 1946 1946
Chmielecki Jan 1947 1948
Janusz Olga 1948 1949
Struniawski Zygmunt 1949 1951
Sienkiewicz Eugenia 1951 1951
Dziedziak Halina 1952 1957
Dziedziak Edward 1957 1982
Krawiec Elżbieta 1982 1983
Uścinowicz Róża 1983 1985
Wasilewski Maciej 1985 1988
Rutkowska Halina 1988 1990
Burnejko Grażyna 1990 1991
Iwan Bożena 1991 1999
Walas Bogusława 1999 2008
Żerebecki Wojciech 2008 Zespół Szkół nr 13
Top