Dokumenty

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta:

Wprowadzenie dokument w formie pdf

Kierunki dokument w formie pdf

Plan zagospodarowania Osiedli Wielgowo i Sławociesze dokument w formie pdf

Aneksy dokument w formie pdf

Mapka rysunek 8,5MB


Uchwała Rady Miasta LI/1316/10 z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wielgowo–Sławociesze–Zdunowo w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 2”

Treść uchwały – dokument w formacie pdf

Załączniki:
Załącznik 1, arkusz 1 – dokument w formacie jpg
Załącznik 1, arkusz 2 – dokument w formacie jpg
Załącznik 1, arkusz 3 – dokument w formacie jpg
Załącznik 1, arkusz 4 – dokument w formacie jpg
Załącznik 1, arkusz 5 – dokument w formacie jpg
Załącznik 1, arkusz 6 – dokument w formacie jpg
Załącznik 1, arkusz 7 – dokument w formacie jpg
Załącznik 2 – dokument w formacie jpg
Załącznik 3 – dokument w formacie pdf
Załącznik 4 – dokument w formacie pdf


Uchwała Nr XLII/889/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie.


Masterplan gospodarki Wodno-Ściekowej – Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych „ZDROJE” – Pompownia ścieków: Podjuchy, Płonia, Wielgowo i Załom dokument w formacie pdf


Skarga Rady Osiedla do Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka.


OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie Statutu Osiedla: (dokument w formacie pdf) Obwieszczenie

Top