Rezerwaty Przyrody

Na terenach Puszczy Bukowej znajduje się obecnie sześć Rezerwatów Przyrody, które chronią najcenniejsze fragmenty tutejszej przyrody. Rezerwaty łącznie aktualnie zajmują powierzchnię 536,86ha, co stanowi niecałe 6% powierzchni Parku. Poniższa mapka pokazuje ich schematyczne położenie względem Parku.

REZERWAT ZDROJE powstał w 1959r w pobliżu jeziora Szmaragdowego. Jest położony w granicach administracyjnych miasta Szczecina w dzielnicy Zdroje. Jego powierzchnia wynosi 2,12 ha. Rezerwat ten jest obiektem doświadczalnym badań naukowych nad rozwojem cisa. Rośnie tutaj około 400 młodych cisów o obwodzie pnia do 40 cm. Ze względu na swoje położenie na skraju Wzgórz Bukowych posiada duże walory krajobrazowe. Z licznych punktów widokowych można podziwiać panoramę Szczecina i Dolinę Dolnej Odry.

REZERWAT BUKOWE ZDROJE został utworzony w 1956r w celu zachowania naturalnych lasów liściastych. Swoim zasięgiem obejmuje 205,90 ha południowo-zachodniej części Wzgórz Bukowych o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Można spotkać tutaj wysokie wzniesienia o bardzo stromych zboczach, piękne doliny ze strumieniami, nad którymi rozwija się lęg jesionowy i olszowy. Rosną tutaj trzy buki o obwodzie 1,7m do 2,3m oraz jarząb brekinia – drzewo chronione i rzadkie. W niedalekiej odległości od terenu rezerwatu rośnie 27 dębów-pomników o obwodzie pnia 1,7m do 3,9m. Na wzgórzach morenowych jest wiele głazów polodowcowych. Od 1982r rezerwat ten nosi imię profesora Tadeusza Dominika, zasłużonego botanika

REZERWAT KOŁOWSKIE PAROWY został utworzony w 1956r na powierzchni 24,01 ha dla ochrony lasu bukowego, oraz roślin zielnych rosnących w runie. Jest położony na najwyższych terenach Wzgórz Bukowych. Rosnące tutaj buki osiągają wysokość do 40m. W wąwozach płyną liczne strumyki. W 1982r rezerwatowi zostało nadane imię Józefa Lewandowskiego – wybitnego leśnika i działacza ochrony przyrody.

REZERWAT BUCZYNOWE WĄWOZY o powierzchni 39,94 ha od 1956r stanowi teren ochronny dla starodrzewia buczyny pomorskiej, oraz łęgu olchowego. Rosną tutaj rzadkie rośliny: żywiec cebulkowy, kostrzewa leśna, manna gajowa, narecznica górska i widlak wroniec

REZERWAT ŹRÓDLISKOWA BUCZYNA powstał w 1956r nad jeziorem Glinna. na obszarze 121,02 ha. Jest położony w pobliżu Ogrodu Dendrologicznego. Na terenie rezerwatu rośnie buczyna źródliskowa, a w runie licznie występują storczyki. W jarach na potoczkami rośnie łęg jesionowy. Na torfowiskach i nad brzegiem jeziora występują liczne płaty olszyn i łozowisk. W 1984r rezerwat nazwano imieniem Jerzego Jackowskiego, zasłużonego leśnika i działacza ochrony przyrody.

REZERWAT TRAWIASTA BUCZYNA założony w 1956r obejmuje obszar 78,5 ha Puszczy Bukowej najbardziej wysunięty na południe. Powstał dla ochrony lasu bukowego i roślin zielnych w runie. Na terenie rezerwatu znajdują się liczne głazy narzutowe, szkółki roślin oraz stare cmentarzysko kurhanowe z epoki brązu. Rezerwat nosi imię zasłużonego przyrodnika profesora Stefana Kownasa.

Top