Czy wiesz że…

 • Na terenie Puszczy Bukowej są zbierane nasiona buczyny na nowe zasadzenia nie tylko na potrzeby regionu, ale też całej Polski. Na fotce zbiór nasion buczyny na rozłożone pod drzewami plandeki w okolicy Kołowa.
 • Długość oznakowanych szlaków turystycznych na terenie Puszczy Bukowej i w bezpośredniej okolicy wynosi ponad 200km.
 • 60 -letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu, ile wynoszą dobowe potrzeby 3 osób (1350 – 1800 I), a wyrośnięty buk – ilość wystarczającą dla 14 osób (7000 I).
 • Lasy świata produkują w ciągu roku 26,6 mld ton tlenu – ponad połowę rocznego zapotrzebowania ludzi i zwierząt na Ziemi.
 • 1 ha lasu wytwarza 3-10 razy więcej tlenu niż 1 ha użytków rolnych.
 • Drzewa i krzewy wydzielają substancje bakteriobójcze – fitoncydy.
 • W 1 metrze sześciennym powietrza leśnego jest od 46 do 70 razy mniej organizmów chorobotwórczych niż w powietrzu miejskim.
 • 1 ha lasu liściastego w ciągu doby pobiera, a następnie transpirując oddaje do atmosfery 45000 l wody.
 • 1 ha lasu pochłania w ciągu roku 140 – 230 ton dwutlenku węgla i zatrzymuje 45 – 70 ton pyłów.
 • 150 metrowa ściana lasu obniża siłę dźwięku o 18 – 25 dB.
 • Mimo niezwykłego postępu techniki i technologii nie ma takiej gałęzi gospodarki, która nie potrzebowałaby drewna lub innych produktów leśnych i wciąż pojawiają się dla nich nowe zastosowania
Top