Ślady przeszłości

Uczniowie adoptują zabytki

Szkoły stosują różne metody pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Pomysły na zainteresowanie uczniów jakimś tematem bywają różne. Szczególnie dobre wyniki osiąga się wtedy, gdy wychowankowie sami są zainteresowani proponowanymi tematami.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 przy ulicy Przylesie 17 zainteresowali się miejscem w którym przebywają. Zaczęło się od konkursu „Pamiętać Szczecin” ogłoszonego przez Portal sedina.pl. Tematem wiodącym III edycji tego konkursu była „Moja szkoła”. Wychowankowie postanowili wziąć w nim udział. Zaczęli szukać, pytać się, zbierać materiały. Pod opieką pani Elżbiety Karwańskiej powstała praca na tyle ciekawa i interesująca, że uczniowie SP4 przy MOS nr 1 w składzie: Rafał Burczak, Jacek Harbicki, Fabian Mikiciuk, Łukasz Niemiec, Stanisław Leszczyński, Maciej Palczak, Michał Pardel, Piotr Pawlak, Krzysztof Rosołowicz, Mateusz Ślęzak, Sebastian Szczepkowski, Dariusz Wybrański, Konrad Janecki, Mateusz Strzelec i Arkadiusz Filipek zdobyli nagrodę specjalną w grupie wiekowej Szkoły Podstawowe.

Dodam jeszcze, że do tego konkursu zgłoszona była też praca „Szkoła z dawnych lat” napisana przez Katarzynę Mikulską pod opieką pani Wiktorii Oleszczuk z SP nr 13 w Wielgowie, która to otrzymała jedną z trzech równorzędnych nagród w tej samej grupie wiekowej. Cieszy to, że prace dzieci z Wielgowa i Sławociesza zostały zauważone i docenione. Otrzymane nagrody świadczą też o tym, że poziom kształcenia nie jest najgorszy.

19 maja 2007 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 odbyła się miła uroczystość. Wychowankowie w ramach realizacji projektu „Ślady przeszłości – Uczniowie adoptują zabytki” postanowili zaadoptować budynek w którym przebywają. Program ten jest skierowanym do dzieci i młodzieży niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Polega na poznaniu historii oraz zaopiekowaniu się zabytkowymi miejscami i budowlami. Wiadomo, że dzieciaki nie są w stanie odnowić zabytków, ale mogą przywrócić pamięć o tych miejscach, wydarzeniach i ludziach z nimi związanych. A takich miejsc jest sporo. Projekt ten powstał w 2001 roku jako wspólne przedsięwzięcie Centrum Edukacji Obywatelskiej i Instytutu Dziedzictwa Narodowego.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00. pokazem prezentacji przygotowanej przez uczniów. Przedstawili w niej siebie i to, co robią w ramach opieki nad swoją szkołą. Było o historii i współczesności tego miejsca. Na zakończenie Samorząd Uczniowski przekazał na ręce pani dyrektor Romany Kozłowskiej akt adopcji budynku w którym mieści się siedziba MOS nr 1. Zobowiązali się w nim do dbania o niego, do szerzenia wiedzy o przeszłości i do godnego tworzenia przyszłości.
Po części oficjalnej było ognisko z pieczeniem kiełbasek i czas na mniej oficjalne rozmowy.

Top