Kalendarium

21 marzec 1945 Zakończenie działań wojennych na tym terenie. Wielgowo należy do gminy Gryfino.
1945 Pierwsi polscy mieszkańcy Wielgowa.
1946 Napływ dużej grupy osadników z Zubrzy, Rzęsnej Polskiej i Rzęsnej Ruskiej spod Lwowa.
1946 Uruchomienie szkoły.
1946-1948 Wielgowo jest siedzibą władz gminnych Gminy Załom z siedzibą w Wielichowie (dawna nazwa Wielgowa).
1 września 1947 Uruchomienie Agencji Pocztowej
1947 Napływ sporej grupy osadników powracających z zsyłki na Sybir.
1947 Przeniesienie kościoła na ulicę Bałtycką
1948 Ostateczne ustalenie nazwy osiedla na Wielgowo
1948 Wielgowo przyłączono do powiatu Nowogardzkiego
1949 Uruchomienie Szpitala-Sanatorium w Zdunowie
1951 Zakończenie elektryfikacji Wielgowa
1952 Uruchomienie Ośrodka Zdrowia
1952 Uruchomienie apteki
1954 Wielgowo włączone do Szczecina
1955 Uruchomienie linii autobusowej 62 Wielgowo-Podjuchy.
01 wrzesień 1956 Uruchomienie przedszkola
11 wrzesień 1956 Zainstalowanie brakującego serca w dzwonie na dzwonnicy. Od tego czasu oba dzwony dzwonią.
1957 Przybycie kilkunastu polskich rodzin ze Związku Radzieckiego
1959 Oddanie do użytku nowego gmachu szkoły podstawowej
1959 Uruchomienie Biblioteki Publicznej
1960 Zmiana trasy linii autobusowej 62, autobus jeździ do Basenu Kaszubskiego.
10 październik 1961 Rozpoczęcie wyświetlania tekstów pieśni w kościele.
1973 Utwardzenie drogi do Płoni i uruchomienie linii autobusowej 73 z początku Zdunowo-Podjuchy, a następnie Zdunowo-Basen Górniczy
1975-1978 Remont budynku kościoła
1976 Elektryfikacja linii kolejowej Szczecin-Stargard
1992 Likwidacja żłobka, 1-3 letnie dzieci są przyjmowane do przedszkola
1996 Budowa rurociągu komunalnego
1996 Postawienie koło kościoła tablicy ku pamięci 24 niewinnie zamordowanych w Żubrzy koło Lwowa
1996 50 lat działalności dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr 13
1996 Nadanie Szkole Podstawowej imienia Orląt Lwowskich i nowego Sztandaru
1997 Powstał Osiedlowy Klub Sportowy Vielgovia Szczecin
1999 Powstanie Gimnazjum nr 31
1999 Ustawienie organów w Kościele
2001 Oddanie do użytku nowej plebani. Stary budynek plebani stał się siedzibą Oratorium.
2006 Oratorium przyjęło imię Jana Pawła II
28 czerwca 2006 roku Urząd Pocztowy Szczecin 20 ze Szpitala w Zdunowie stał się Filią Urzędu Pocztowego Szczecin 19
2006 60 lat pracy duszpasterskiej ks. Jacka Kochańskiego
2006 Likwidacja linii autobusowej 62, trasę której przejęła linia 73 w ruchu okrężnym – 73D i 73Z
2006 60 lat działalności dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr 13
2006 60 lat istnienia Parafii w Wielgowie
2008 Połączenie Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w Zespół Szkół nr 13.
2009 60-cio lecie Szpitala w Zdunowie
2009-2010 Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 13
31 grudnia 2010 zamknięcie Fili Urzędu Pocztowego Szczecin 19 w Szpitalu w Zdunowie
2010-2011 Ocieplenie budynku kościoła

Top