Porównanie zdjęć

Strona jest aktualnie w budowie.

Po lewej stronie są stare zdjęcia, a po prawej współczesne. Niestety, nie wszystkie miejsca dziś istnieją.

Augustwalde – Wielgowo

Nieistniejący obecnie kościół ewangelicki, zniszczony w czasie działań wojennych. Kościół ten usytuowany był na skrzyżowaniu ulic Dorfstrasse (Friedrichstrasse) i Barenbruchstrasse. Z tego kościoła pochodzą dzwony, które obecnie są umieszczone na wieży kościelnej. Dzisiaj jest to skrzyżowanie ulic Fiołkowej i ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego. Po budynku kościoła pozostały tylko ślady kamiennych fundamentów.


Opis jak wyżej. Po drugim budynku z lewej stronie pozostały tylko gruzy na skrzyżowaniu ulic Fiołkowej i ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego.


Opis jak wyżej, tylko zdjęcie wykonane z większej odległości.

 


Pomnik żołnierzy niemieckich, poległych w czasie I wojny. Pomnik te stał przy ulicy Dorfstrasse wel Friedrichstrasse, obecnie jest to ulica ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego. Po pomniku pozostały tylko ruiny. Do dziś zachowały się elementy tego pomnika z nazwiskami poległych żołnierzy.
 


Opis jak wyżej, tylko zdjęcie wykonane z większej odległości. W tle widoczny jest budynek, po którym pozostały tylko fragmenty schodów. W tym miejscu jest dzisiaj przystanek autobusowy.


Pomnik żołnierzy niemieckich, poległych w czasie I wojny. Pomnik te stał przy ulicy Dorfstrasse wel Friedrichstrasse, obecnie jest to ulica ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego. Po pomniku pozostały tylko ruiny. Widoczny po lewej stronie fragment ogrodzenia jest ogrodzeniem nieistniejącego obecnie budynku, po którym pozostały tylko fragmenty schodów. W tym miejscu jest dzisiaj przystanek autobusowy.


Ulica Dorfstrasse wel Friedrichstrasse, obecnie jest to ulica ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego. Część lewa to sklep A. Müllera. Środkowa część przedstawia ogólny widok na ulicę, drugi budynek po prawej to właśnie ten sklep, budynek nie istnieje, w głębi widoczny budynek kościoła – patrz zdjęcie po prawej stronie. Część prawa to pomnik żołnierzy z Augustwalde, którzy zginęli w czasie I wojny światowej (opis wyżej)


Ulica Danziger Weg, obecnie ulica Długa, naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 13.
Tylko co niektórych budynków dziś już nie ma…


Budynek przy ulicy A. Hitlerstrasse wel Banhoffstrasse, obecnie Bałtyckiej w stronę budynku poczty. Przed 1945 rokiem mieściła się tutaj piekarnia. Lewa strona budynku piekarni została zniszczona w czasie II wojny. Piekarnia funkcjonowała do lat 80-tych. (Któż nie pamięta pieczywa wypiekanego przez rodzinę W.?) Obecnie w tym budynku mieści się sklep spożywczy.


Część górna to skrzyżowanie ulic: na wprost A. Hitlerstrasse wel Banhoffstrasse, na lewo Fridrichstrasse wel Dorfstrasse i na prawo szosy do Dąbia. Obecnie jest to skrzyżowanie ulic: na wprost Bałtyckiej, na lewo ks.kan. Mieczysława Bryczkowskiego i na prawo ulic Tatarakowej i Tczewskiej. W nieistniejącym dziś budynku po prawej stronie mieściła się siedziba Kreissparkasse. Ten budynek i budynek po lewej stronie nie istnieją. Do dzisiaj rośnie widoczny na zdjęciu dąb. W dolnej części ulica Fridrichstrasse wel Dorfstrasse, obecnie ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego. Budynek po prawej stronie z charakterystycznym, prawie pionowym dachem to budynek obecnej hurtowni „Maria”. Zwróćmy uwagę na wielkość rosnących do dzisiaj kasztanów!!!


Widok ulicy Banhoffstrasse wel A. Hitlerstrasse, obecnie Bałtyckiej w stronę dworca kolejowego. Zdjęcie wykonane z miejsca obok dzisiejszego budynku poczty. Widoczny po prawej stronie wiatrak stał naprzeciw piekarni do lat 50 tych.


Ulica Dorfstrasse wel Friedrichstrasse obecnie ulica ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego, Część górna: Gasthoff von Carl Ost, budynek obecnie nie istnieje. Dolna część przedstawia widok na nieistniejącą dzisiaj kaplicę katolicką przy ulicy Bryczkowskiego. Z tej kaplicy pochodził ołtarz, który był w starym budynku kościoła przy ulicy Bałtyckiej do czasu remontu w 1975 roku.


Ulica A. Hitlerstrasse, obecnie ulica Bałtycka. Po lewej stronie budynek w którym aktualnie znajduje się apteka. W tym budynku była zorganizowana szkoła podstawowa w 1946 roku. Po prawej budynek dzisiejszej poczty. W budynku tym przed 1945 także mieścił się Urząd Pocztowy.


Część górna: Dworzec Augustwalde Hohenkrug, obecnie PKP Zdunowo. Część dolna lewa: Budynek przy ulicy Banhoffstrasse wel A. Hitlerstrasse, obecnie ulica Bałtycka. W budynku tym po wojnie mieściła się placówka Czerwonego Krzyża. Od 1949 roku był to budynek Nadleśnictwa, a obecnie jest to budynek mieszkalny. Część dolna prawa: Skrzyżowanie ulic Franz Engl Weg, i Horst Wessel Weg, obecnie jest to skrzyżowanie ulic Drewnianej i Jarząbków.
Tylko co niektórych budynków już nie ma…


Część górna: ulica Banhoffstrasse wel A. Hitlerstrasse, obecnie ulica Bałtycka.Zdjęcie wykonane z okolic ulicy Chmielnej w stronę dworca PKP. Część dolna: budynek dworca Augustwalde-Hohenkrug, obecnie PKP Zdunowo.


Widok na Fritzenhof, czyli obecne Sławociesze.

 


Kurhaus Waldfried. Był to budynek na ulicy Banhofstrasse wel A. HitlerStrasse, obecnie ulica Bałtycka, po prawej stronie od torów kolejowych pomiędzy ulicami Herman Lons Weg, obecnie Wiślana i Ringstrasse, obecnie ulica Zawrotna. Zabudowania gospodarcze przetrwały do 1975 roku. zostały rozebrane, a uzyskany materiał został przeznaczony na remont kościoła. Dzisiaj w tym miejscu jest plac zabaw dla dzieci.


Wnętrze Kurhaus Waldfried. Opis jak wyżej

 


Ulica Dorfstrasse wel Friedrichstrasse, obecnie ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego. Część górna lewa: Nieistniejący obecnie Gasthoff Carl Ost. Część górna prawa: Nieistniejący obecnie Kościół ewangelicki. W głębi widoczny budynek, w którym przed 1945 r. znajdowała się szkoła. Obecnie w miejscu dawnej szkoły znajduje się nowy budynek – patrz fotka po prawej stronie. Część dolna: Widok ogólny na ulicę.


Część górna lewa: Dworzec Augustwalde Hohenkrug, obecnie PKP Zdunowo. Część górna prawa: Nieistniejący budynek Kreissparkasse Budynek ten stał na skrzyżowaniu ulic Dorfstrasse wel Friedrichstrasse i Mittelweg. Obecnie jest to skrzyżowanie ulic ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego i Tatarakowej. Część dolna: Ulica Dorfstrasse wel Friedrichstrasse, obecnie ulica ks.kan. Mieczysława Bryczkowskiego.


Ulica Dorfstrasse wel Friedrichstrasse obecnie ulica ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego. Część górna lewa: Nieistniejący dzisiaj budynek mleczarni. Mleczarnia była pierwszym budynkiem po prawej stronie przy wjeździe od strony Dąbia przy obecnej ulicy Tczewskiej. Część dolna lewa: Kiedyś mieścił się tutaj sklep spożywczy i przemysłowy- patrz fotka po prawej stronie. Część prawa: Pomnik żołnierzy z Augustwalde, którzy zginęli w czasie I wojny.


Październik 1938 roku, dom przy Hindenburgstrasse, obecnie ulica Łowczych, widok od frontu. Mieścił się tutaj sklep z odzieżą. Właściciel sklepu miał także sklep w Stargardzie Szczecińskim. Z prawej strony wejście do sklepu.


Wiosna 1939 roku. Patrz opis powyżej.

 


Ulica Dorfstrasse wel Friedrichstrasse obecnie ulica ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego.Część górna lewa: Z lewej strony widoczna część nieistniejącej obecnie kaplicy katolickiej – patrz fotka po prawej stronie. Część górna prawa: Widok ogólny na ulicę – patrz fotka po prawej stronie.Część dolna: Gasthoff Hernann Kant. Budynek obecnie nie istnieje.


Górna część to widok na kościół ewangelicki przy ulicy Bryczkowskiego, po prawej widać budynek szkoły. Część dolna: ulica Banhofstrasse wel A. Hitlerstrasse, obecnie ulica Bałtycka.

 


Część lewa: Budynek przy ulicy Banhoffstrasse wel A. Hitlerstrasse, obecnie ulica Bałtycka. Część prawa: Dworzec Augustwalde Hohenkrug, obecnie PKP Zdunowo.


Budynek przy ulicy Eichendorffweg, obecnie ulica Mroczna.
 
 
 


Ulica Dorfstrasse wel Friedrichstrasse obecnie ulica ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego, widok z obecnej ulicy Bałtyckiej.


Kurhaus Waldfried. Był to budynek na ulicy Banhofstrasse wel A. HitlerStrasse, obecnie ulica Bałtycka, po prawej stronie od torów kolejowych pomiędzy ulicami Herman Lons Weg, obecnie Wiślana i Ringstrasse, obecnie ulica Zawrotna. Zabudowania gospodarcze przetrwały do 1975 roku. zostały rozebrane, a uzyskany materiał został przeznaczony na remont kościoła. Dzisiaj w tym miejscu jest plac zabaw dla dzieci.


Ulica Dorfstrasse wel Friedrichstrasse obecnie ulica ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego.
Część górna: widok na nieistniejącą obecnie kaplicę katolicką. Część lewa dolna: Gasthoff Hernann Kant. Budynek obecnie nie istnieje.
Część dolna prawa: Nieistniejący obecnie kościół ewangelicki, usytuowany był na skrzyżowaniu ulic Friedrichstrasse i Barenbruchstrasse, obecnie ulic ks. kan. M. Bryczkowskiego i Fiołkowej. Z tego kościoła pochodzą dzwony, które obecnie są umieszczone na wieży kościelnej.


Widok na ulicę A. Hitlerstrasse wel Banhoffstrasse, obecnie Bałtycka, od ulicy Bryczkowskiego. W nieistniejącym dziś budynku po prawej stronie mieściła się siedziba Kreissparkasse.


 

 

Franzhausem – nieistniejąca osada, obecnie ulica Stary Szlak.

 

Franzhausener Dorfstraße 16-14-12

 
 


Pomnik żołnierzy niemieckich, poległych w czasie I wojny. Pomnik te stał na nieczynnym obecnie cmentarzu
niemieckim. Po pomniku pozostały tylko ruiny. Do dziś zachowały się tylko niektóre elementy tego pomnika.


Franzhausener Dorfstraße 21, nieistniejący sklep Otto Damerius`a.
Obecnie ulica Stary Szlak 133


Franzhausener Dorfstraße 23 Schule

 
 


Franzhausener Dorfstraße 59-57

Top