Kanalizacji ciąg dalszy

Poniżej informacja przekazana przez Radnego Miasta Szczecina Władysława Dzikowskiego dotycząca poszczególnych etapów dalszej realizacji kanalizacji w Wielgowie i Sławocieszu. Za przekazane informacje bardzo dziękuję.

Dotyczy: Budowy kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczcinie.

W odpowiedzi na maila z dnia 14.09.2017 r. informuję, że obecnie tj. od maja br. wykonawca P.U.I.B. ELJOT ze Szczecina, realizuje na nasze zlecenie prace objęte etapem III inwestycji, tj. budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach oś. Sławociesze. W miesiącach V-VII wybudował kanał i przyłącza w ul. Paula Robiena i częściowo w Strumykowej. Od 4 IX uzyskał zgodę Zarządu Dróg na wejście w ul. Miętową. Kolejnymi ulicami, na które wykonawca oczekuje na zgodę ZDiTM są Stary Szlak i Końcowa, przewidziane do realizacji w bieżącym roku. Pozostałe ulice tj. Drwali, Kapliczna, Mroczna, Owsiana, Sadowa, Samopomocy Chłopskiej zgodnie z harmonogramem przewidziano do realizacji w 2018 r. Umowny termin zakończenia Etapu III, to 30 listopad 2018 r.

Kolejnymi etapami przewidzianymi do realizacji, na które obecnie toczy się postępowanie przetargowe są IV i V, obejmujący ulice oś. Wielgowa: ul. Bałtycka, Balladyny, Chmielna, Leśnego Echa, Łowczych, Tczewska, Tatarakowa (od ul. Leśnego Echa do torów PKP), Zawrotna, Żaków (od ul. Chmielnej do posesji ul. Żaków 1), teren zielony (od ul. Tczewskiej do ul. Tatarakowej), Ciepła, Drewniana, Jarząbków, Melisy, Sasanki, Śpiewna, Uzdrowiskowa, Wesoła, Wiślana, Zaułek Sikoreczki. Termin realizacji do 30.11.2019 r. Kolejność wykonywania robót będzie wynikała z uzyskiwanych przez wykonawcę zgód w ZDiTM.

Pozdrawiam, Kinga Owczarek
Główny Specjalista, Urząd Miasta Szczecin, Biuro Prezydenta Miasta, Referat ds. Obsługi Narad Prezydenta i Kontroli Zarządczej.

Top