Mistrzostwa Szczecina Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Szachach

13 maja 2017 roku o godz. 11.00 w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Szczecinie odbędą się Mistrzostwa Szczecina Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Szachach. To już trzeci raz TWK zorganizuje Imprezę sportową tej rangi.

Pierwszy raz Mistrzostwa były zorganizowane w 2015 roku, a ponieważ jest duże zainteresowanie królewską grą w środowisku osób niepełnoprawnych i seniorów, Stowarzyszenie zamierza organizować Turniej regularnie raz w roku. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem.
Cel zawodów:
– Wyłonienie Mistrza Szczecina Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Szachach – Popularyzacja szachów w środowisku osób niepełnosprawnych i osób w wieku 60 +.
Uczestnictwo:
Prawo udziału w mistrzostwach mają osoby z niepełnosprawnością (bez względu na wiek, stopień niepełnosprawności i rodzaj schorzenia) i osoby w wieku 60 + Uczestnicy powinni posiadać i przedstawić do wglądu ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem datą urodzenia i adresem zamieszkania.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FIDE, systemem „każdy z każdym” po 15 minut na zawodnika.
2. Turniej odbędzie się w ciągu jednego dnia – 13 maja 2017 r. godz. 11.00 – 16.00 (sobota,).
Zasady finansowania:
Udział w turnieju jest bezpłatny. Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw pokrywa organizator ze środków pochodzących z zadania publicznego współfinansowanego ze środków Miasta Szczecin.
Zapisy:
Zgłoszenia zawodników przyjmowane są do dnia 13 maja 2017 do godz. 10.30 na adres: ul. Wielkopolska 32, 70-450 Szczecin .

Nagrody:
I miejsce: dyplom i pakiet 10 masaży,
II i III miejsce: dyplom i pakiet 5 masaży

Komisja weryfikacyjno – odwoławcza:
Komisję stanowią: sędzia główny i osoba reprezentująca organizatora.
Termin: 13.05.2017 r. godzina 11.00
Miejsce: ul. Wielkopolska 32 (lokal Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem), Więcej informacji:
– koordynator – Piotr Niciejewski: 668 416 419
– e–mail: biuro@twk.szczecin.pl

Top