Odpowiedź dla pani Joanny

Pismo p. Joanny i wpis zatytułowany Wniosek o remont nawierzchni na ulicach Przylesie, Profesora Tomasza Żuka oraz Tczewskiej i dalej do Dąbia spotkał się z zainteresowaniem ZDiTM Szczecin. Poniżej zamieszczam tą odpowiedź w całości, bo sądzę że zainteresuje więcej osób:

Dzień dobry Pani Joanno,
Nie dostałam informacji zwrotnej na mojego e-maila z dnia 23.01.2017 r., więc pokrótce odpowiem Pani wg. zapytania z dnia 23.01.2017 r.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w ramach posiadanych możliwości realizacyjnych wynikających z Uchwały Nr XIII/303/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. związanych z finansowaniem i utrzymaniem dróg na terenie Miasta Szczecin wykonuje zadania zarządcy majątku Miasta w granicach pasa drogowego dróg publicznych wybudowanych i przekazanych do eksploatacji, które wykonuje ze środków finansowych zapewnionych w budżecie Miasta zgodnie z przekazywanym przez dysponenta środków finansowych harmonogramem wydatków na dany rok budżetowy.

Zarząd Dróg i Transportu nie ma w planach przebudowy ulic Przylesie, Prof. Żuka czy też ulicy Tczewskiej. Przebudowa ulic jest zadaniem inwestycyjnym, przez co wykracza poza kompetencje ZDiTM.
Powyższe związane jest m.in. z faktem, że ulice Przylesie i Prof. Żuka są częściowo położone na terenie gminy ościennej- czyli Kobylanki. Taka inwestycja musi zostać poprzedzona spisaniem stosownych porozumień, zabezpieczeniem potrzebnych środków finansowych na realizację oraz sporządzeniem szczegółowej dokumentacji projektowej. Odpowiednim organem do przeprowadzenia takich zadań jest Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin, po uprzednim umieszczeniu przez Biuro Strategii Miasta rzeczowego zadania w budżecie miasta.

Z Programu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin odczytałam, że modernizację ulicy Tczewskiej ma planach Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin na lata 2017-2020, niemniej w 2017 r. prawdopodobnie ma zostać wyłoniona pracownia projektowa i zacząć sporządzać dokumentację. Realizacja zadania zapewne nastąpi w latach 2018-2020. Szczegółów nt. powyższego zadania może Pani udzielić ww. Wydział Urzędu Miasta.

Jednocześnie informuję, że realizacja zadań publicznych, jest możliwa poprzez wybór Wykonawcy w ogłoszonym przez Inwestora postępowaniu przetargowym zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych.

Pozdrawiam,

Agnieszka Jasionowska
Inspektor

Zarząd Drog i Transportu Miejskiego
Dział Utrzymania Pasa Drogowego
tel. 091-48-00-433
ajasionowska@zditm.szczecin.pl

Top