Projekt Kalendarz 2017

Urzad miasta SzczecinaRada Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo przymierza się do wydania kalendarza na 2017 rok. W kalendarzu chcemy umieścić zdjęcia naszych osiedli z poszczególnych miesięcy roku. Kalendarze będą upominkiem dla naszych sponsorów, osób i instytucji współpracujących z Radą Osiedla.

W związku z powyższym zapraszamy naszych mieszkańców do współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia. Każdy może wykonać zdjęcia, które odzwierciedlają piękno i charakterystyczne miejsca naszego zamieszkania. Tematyka zdjęć może być dowolna, ale musi dotyczyć spraw, wydarzeń, miejsc, sytuacji, itp. dziejących się, lub dotyczących bezpośrednio naszych osiedli.

Organizacja.
1. Organizatorem przedsięwzięcia jest Rada Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo.
2. Organizator oświadcza, że nie wykorzysta otrzymanych materiałów do celów innych niż realizacja kalendarza.
3. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane do celów innych niż realizacja kalendarza.
4. Ocena, klasyfikowanie i wybór poszczególnych zdjęć zostaną wykonane przez członków Rady Osiedla.
5. Niewykorzystane zdjęcia zostaną zwrócone ich autorom lub w porozumieniu z autorem komisyjnie zniszczone.

Uczestnictwo.
1. Nie ma ograniczeń w ilości zdjęć, każdy może wykonać dowolną ilość.
2. Osoba dostarczająca zdjęcie/zdjęcia musi być ich autorem i mieć do nich wszelkie prawa autorskie.
3. Treść zdjęć nie może naruszać godności i własności jakichkolwiek osób.
4. Autor musi być mieszkańcem osiedli.

Terminy i przebieg.
1. Zdjęcia tylko w wersji elektronicznej należy dostarczyć do siedziby Rady Osiedla lub wysłać pocztą na adres e-mail: konkursrowsz@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2016 roku. Razem ze zdjęciem/zdjęciami należy dostarczyć swoje dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail)
2. Dostarczane zdjęcia należy przeskalować do rozmiaru dłuższego boku max 800 pikseli – oczywiście zachowując sobie oryginał. To przeskalowane zdjęcie będzie służyło tylko na potrzeby Rady Osiedla przy ocenie i klasyfikacji.
3. Po 15 listopada 2016 roku członkowie Rady Osiedla z pośród dostarczonych zdjęć wybiorą i zakwalifikują zdjęcia do umieszczenia w kalendarzu oraz zawiadomią o tym autorów.
4. Po zakwalifikowaniu zdjęcia do zamieszczenia w kalendarzu, autor musi dostarczyć zdjęcie/zdjęcia w rozdzielczości umożliwiającej druk w formacie A4 w terminie do 30 listopada 2016 roku. Razem ze zdjęciem/zdjęciami uczestnik musi dostarczyć oświadczenie o swoich prawach autorskich do dostarczanych materiałów oraz pozwolenie na wykorzystanie tych materiałów do realizacji kalendarza przez Radę Osiedla.
5. Każde zdjęcie umieszczone w kalendarzu będzie podpisane imieniem i nazwiskiem lub nickiem autora, chyba, że autor sobie tego nie życzy.
6. Każdy autor zdjęcia/zdjęć dostanie nieodpłatnie egzemplarz kalendarza.

Pozostałe.
1. Zdjęcia powinny być maksymalnie dobrej jakości, największej rozdzielczości i możliwie małej kompresji. Jak najbardziej dopuszczalna jest dowolna obróbka graficzna.
2. Wszelkie inne sprawy dotyczące kalendarza będą na bieżąco rozwiązywane przez Radę Osiedla. Należy je zgłaszać na adres e-mail konkursrowsz@gmail.com

Pokażmy innym jak piękne potrafi być Wielgowo, Sławociesze i Zdunowo !!!
Zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy.

Rada Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo

Top