Prośba o wsparcie festynu

Prośba o wsparcie festynuZwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe festynu sportowo-rodzinnego „OSTATNIE CHWILE LATA” organizowanego przez Radę Osiedla Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo oraz Osiedlowy Klub Sportowy VIELGOVIA w dniu 12 września 2015 r. przy boisku piłkarskim w Wielgowie. Środki pieniężne będą przeznaczone na cele organizacyjne i zakup fantów
Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:

Gmina Miasto Szczecin Biuro Rady Miasta RSO
Nr Konta: 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
Z dopiskiem: RO W-S-Z festyn ,,Ostatnie chwile lata”.

Darczyńców uprzejmie prosimy przekazać informacje dokonanych wpłatach pod numer telefonu: 605 055 203. Dziękujemy.

Z wyrazami szacunku w imieniu Rady Osiedla
Przewodnicząca Rady Osiedla Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo
Teresa Szczepańska

Top