Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie informuje

zwik-logoZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie prosi o zapoznanie osób zamieszkujących obszar dzielnic Wielgowo-Sławociesze z poniższymi informacjami dotyczącymi realizowanych i planowanych inwestycji mających na celu podwyższenia komfortu życia mieszkańców.
W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców i firm znajdujących się na terenie Szczecina i okolic misją Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Szczecinie stało się dbanie o zdrowie mieszkańców i stan środowiska naturalnego. Dzięki stosowaniu najnowocześniejszych technologii uzdatniania oraz stałemu monitoringowi próbek wody przez nasze laboratorium, mieszkańcy miasta mogą cieszyć się dostępem do wody najwyższej jakości. ZWiK realizuje także odbiór i oczyszczanie ścieków, poprawiając w ten sposób czystość okolicznych wód.
Profesjonaliści ZWiK przy wsparciu specjalistycznego sprzętu przez całą dobę czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wysoka jakość naszych usług została potwierdzona przez kapitułę konkursu Teraz Polska w 2014r„
W ramach projektu „Poprawa jakości wody w Szczecinie wybudowana została sieć wodociągowa na terenie dzielnic Wielgowo-Sławociesze, z której korzysta już część mieszkańców. W I połowie 2015r. zrealizowana będzie inwestycja polegająca na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej obejmującej ulice Sokołowskiego, Przytorze, Sadowa, Lutyków, Rozdroże, Przylesie, Szosa Stargardzka oraz połączenie kanalizacji sanitamej pomiędzy szpitalem im. Prof. A. Sokolowskiego a przepompownią ścieków ,,Wielgowo”.

Kolejną inwestycją jest planowane na lata 2015-2016 przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej obejmującej ulice: Turystyczna, Hodowlana, Długa, Gościniec, Przedwiośnie. Tatarakowa, Sadowa, Gromadzka, Doleńców, Przytorze, Przylesie i Zagajnikowa. W kolejnych latach projektowana będzie dokumentacja dla rozbudowy systemu zbiorowego odbioru ścieków na terenie aglomeracji Szczecin Prawobrzeże obejmująca również teren osiedli Wielgowo-Sławociesze, co skutkować będzie dalszym rozwojem budowanych sieci.
Wielu mieszkańców dzielnic Wielgowo-Sławociesze posiada obecnie własne ujęcia wody oraz szamba zbudowane na przepuszczalnym gruncie, gdzie szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności zbiornika bezodpływowego, aby ścieki w nim gromadzone nie rozsączały się po przyległym terenie i nie trafiały do warstwy wodonośnej powodując skażenie wód z własnych ujęć. Z badań warszawskiego laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika, iż w ponad jednej trzeciej polskich studni jakość wody jest zła, co jest lekceważeniem zasad bezpieczeństwa wynikającym głównie z pozornej oszczędności (m.in. budowa nieszczelnych szamb). Chcąc zapewnić sobie zdrowie, musimy dbać o jakość wody, którą pijemy.
Proponujemy Państwu skorzystanie z możliwości wykonania badania jakości wody ze swojego ujęcia w certyfikowanym laboratorium ZWiK. Do badania dołączymy krótki opis wyników badań. W załączeniu przekazujemy ofertę naszego laboratorium. W razie pytań prosimy kontaktować się z Panią Joanną Kordońską tel. (91) 489 88 35 lub Panią Anetą Kozak tel. (91) 489 88 55.
Jednocześnie prosimy o informacje, czy mieszkańcy dzielnicy byliby zainteresowani zapoznaniem się z opracowaniem zawierającym więcej danych dotyczących korzystania z własnych ujęć, dbania o jakość wody we własnej studni, konserwacji studni, wpływu jakości wody na zdrowie oraz korzyści wynikających z korzystania z miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Z poważaniem:
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju
mgr. inż. Stanisław Jankowski

Załączniki:
ZWiK pismo
ZWiK ulotka
ZWiK broszura

Top