Teresa Szczepańska zachęca do udziału w wyborach RO

Ulotka wyborcza Teresa Szczepanska26 kwietnia br. wybierzemy osoby, które przez najbliższe 4 lata będą reprezentować nasze interesy jako Radni Osiedlowi.

Kto może głosować w wyborach?
Prawo wzięcia udziału w wyborach do Rady Osiedla, ma każdy mieszkaniec Miasta, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat i co ważne, na stałe zamieszkuje obszar danego osiedla.

Jak należy głosować?
Radni osiedlowi wybierani są w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach, w głosowaniu tajnym. Wybory odbędą się w najbliższą niedzielę w Zespole Szkół Nr 13 w przy ulicy Bałtyckiej 1A w godzinach od 9.00 do 18.00. Każdy pełnoletni mieszkaniec danego osiedla, głosuje na wybranych przez siebie kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok ich nazwisk. Co ciekawe, w wyborach do Rad Osiedli, można zagłosować na więcej niż jednego kandydata. W radach 15 osobowych wyborca może zagłosować na maksymalnie 8 osób. Jednak wyborca ma również możliwość zagłosować na mniejszą ilość osób niż pozwalają na to przepisy. Do Rady Osiedla wchodzą kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów (do momentu zapełnienia wszystkich miejsc).
Do Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo kandyduje 18 osób. Z listą osób kandydujących możemy zapoznać się na stronie urzędu miasta: http://osiedla.szczecin.pl

Zapraszam wszystkich mieszkańców do głosowania.

Bardzo się cieszę, że udało mi się namówić do startowania w wyborach do naszej rady dwie Panie: Panią Beatę Cieloszyk i Panią Jolantę Nesterowicz. Są one od paru lat mieszkankami naszego osiedla, ale interesują się jego problemami a mając świeże spojrzenie na wiele spraw i duże doświadczenie w pracy samorządowej mogą wiele zdziałać dla naszego wspólnego dobra. Dlatego ośmielę się prosić o oddanie na nie swoich głosów.
Dziękując Mieszkańcom za dotychczasową współpracę również proszę o poparcie mojej skromnej osoby w wyborach na następną kadencję.
Dziękuję i pozdrawiam.
Teresa Szczepańska

Top