Ludzie przeciw zabudowie na Wzgórzach Bukowych

Polana Binowska - wielgowo.plSzczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” został utworzony 4 listopada 1981 roku po części na terenach gmin Stare Czarnowo, Gryfino i w granicach miasta Szczecina. Jest niejako kontynuacją działań dotyczących ochrony przyrody zapoczątkowanych przez Towarzystwo Miłośników Puszczy Bukowej „Buchheide Verein” w końcu IXX wieku. Obecnie jest częścią Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry.
Deweloperzy i prywatni inwestorzy poszukują atrakcyjnych miejsc pod zabudowę osiedlową i budowę nowych posesji. Nic więc dziwnego, że już od kilku ładnych lat interesują się obszarami SPK „Puszcza Bukowa”. Obszary które mają być przeznaczone pod zabudowę znajdują się na terenach nieleśnych Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” oraz na obszarze Natura 2000 „Wzgórza Bukowe”. Zagrożone są więc przede wszystkim siedliska naturowe nieleśne oraz oczywiście walory krajobrazowe i kulturowe. Zabudowa mieszkaniowa na taką skalę i związana z nią antropopresja, będzie jednak miała również znaczny wpływ na siedliska leśne i gatunków zwierząt związanych z lasem.
Protest dotyczy również rozszerzenia obszarów zabudowy zaakceptowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie trzy lata temu. Ostatnie zmiany są ich kontynuacją na większą skalę. RDOŚ uzgodniła zmiany do Studium Gminy Stare Czarnowo, akceptując plany umieszczenia na tych terenach zabudowy mieszkaniowej i ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje dla przyrody i krajobrazu jednego z najcenniejszych obszarów naturowych Pomorza Zachodniego. Zabudowa mieszkaniowa stanowi najbardziej inwazyjny i NIEODWRACALNY aspekt presji człowieka na przyrodę oraz krajobraz.

Więcej można poczytać na forum Puszczy Bukowej. Zostały tam umieszczone dokumenty dotyczące protestu i więcej informacji.

Tekst na podstawie listu Pawła Herbuta z Klubu Kniejołaza

Top