Będzie strefa przemysłowa?

Każdy przemysł, nie tylko ten wielki przez duże „P”, ale także ten mniejszy, lokalny wymaga transportu. Transport wymaga dróg dostosowanych do potrzeb przewozowych. Wielgowo posiada trzy drogi wyjazdowe. Są to: ul. Tczewska w kierunku Dąbia, ul. Borowa w kierunku drogi S3, oraz ul. Żuka w kierunku drogi A10. Wielu kierowców skraca też sobie drogę z A10 do S3. Ulice nie są jednak przystosowane do ruchu dużych pojazdów. Ciężkie pojazdy powodują pękanie ścian w zabudowie i stanowią zagrożenie dla ruchu pieszego.

Od dawna wiadomo, że musi być strefa mieszkalna i strefa przemysłowa. Obie te struktury nie mogą jednak z sobą kolidować. Można i trzeba znaleźć takie rozwiązania, aby obiekty przemysłowe i drogi dojazdowe do nich nie były uciążliwe dla mieszkańców osiedli. Dobrym przykładem jest strefa przemysłowa w pobliskim Goleniowie. Firmy, które zdecydowały się właśnie tam ulokować swoje siedziby nie są uciążliwe dla mieszkańców. Wykonany został dojazd do firm z drogi S3. Ruch ciężkich pojazdów jest skierowany bezpośrednio na drogę S3 i przebiega z dala od miasta. Czy podobna strefa ma szansę zaistnieć w Wielgowie? Zalążek takiej strefy już jest. Są też firmy, które chcą tutaj zainwestować i są ludzie chętni do pracy. Miasto miałoby dodatkowy zysk ze sprzedanych terenów i z podatków, przybyłoby też sporo miejsc pracy. Brakuje tylko drogi dojazdowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planowała zbudowanie węzła Chełszcząca, który miałby połączyć tę strefę z autostradą. Węzeł ten byłby jednocześnie głównym wjazdem do Dąbia i Szczecina. Od tego węzła prowadziła by bezkolizyjna droga do miasta. Droga S3 obecnie nie ma statusu autostrady, ale w przyszłości ma nią być. Minimalna odległość węzłów na autostradzie w mieście to 5 km oraz 3,5 km w szczególnych przypadkach. Projektowany węzeł Chełszcząca leży około 3,6 km od węzła Kijewo i około 4 km od węzła Rzęśnica. Problem w tym, że inwestycje te planowane są dopiero po roku 2020, a bardzo możliwe, że jeszcze później ze względu na wydatki związane z Euro 2012. Pewnym rozwiązaniem dojazdu do strefy w Wielgowie jest wybudowanie węzła Tczewska. Atutami tego rozwiązania jest istniejący już wiadukt nad drogą S3 i ulica Tczewska. Nie trzeba byłoby budować wszystkiego od podstaw, łącznie z drogą do Wielgowa. Pojawia się jednak problem, bo byłby on około 5 km od węzła Rzęśnica, ale tylko około 2,6 km od węzła Kijewo. Tak więc nie spełniałby wymogów stawianych dla autostrady. Wybudowanie tego węzła i połączenie ulicy Tczewskiej z drogą S3 rozwiązałoby problem dojazdu do strefy już dzisiaj. Przedsiębiorcy z Wielgowa zawiązali specjalne stowarzyszenie i jako organizacja wielokrotnie próbowali zainteresować tą propozycją lokalny samorząd i władze Szczecina. Wystąpili też z wnioskiem do wojewody o odstępstwo od rozporządzenia ministra transportu o minimalnych odległościach węzłów na autostradzie, które pozwoli zbudować drogę. Propozycja zyskała formalne poparcie prezydenta Szczecina i wielu innych instytucji. Działania Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wielgowa z wojewodą i prezydentem Szczecina doprowadziły do tego, że zarówno w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren w Wielgowie jest przeznaczony na park przemysłowy i inwestycje. Przedsiębiorcy wykonali też dokumentację planowanego Węzła Tczewska. Podobną dokumentację wykonało miasto. Doprowadziło to do uzyskania zgody Ministra Transportu na wybudowanie tego węzła i połączenie Dąbia i Wielgowa z autostradą przy jednoczesnej likwidacji kolizyjnego połączenia ulicy Goleniowskiej z drogą S3 za Węzłem Rzęśnica (wyjazd z Dąbia w kierunku Świnoujścia). Dojazd do Węzła Tczewska od strony Wielgowa byłby istniejącą ulicą Tczewską, a od strony Dąbia wybudowaną od postaw nową drogą do ulicy Goleniowskiej poprzez Trzebusz, a w przyszłości z obwodnicą Dąbia (ulica Nowoprzestrzenna). Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wielgowa nie jest jednak w stanie udźwignąć ciężaru finansowego całej inwestycji, potrzebna jest współpraca miasta. Przedsiębiorcy zadeklarowali wybudowanie z własnych środków podjazdów do Węzła Tczewska oraz wybudowanie drogi dojazdowej od ulicy Tczewskiej na teren strefy.

Pan Marcin Majewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wielgowa jest dobrej myśli i wierzy, że uda się doprowadzić projekt do końca. W Wielgowie jest 120 hektarów przeznaczonych pod inwestycje, kolejne 100 hektarów jest w Trzebuszu. Oba tereny są położone obok drogi S3, która w przyszłości ma stać się autostradą. Firmy inwestujące na tych terenach to nie tylko zwiększone wpływy środków finansowych do kasy miasta, ale także nowe miejsca pracy i ułatwienie komunikacji mieszkańców Wielgowa i Dąbia.

Top