WOŚP w Wielgowie

WOŚP w Wielgowie - wielgowo.plFinał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna w druga niedzielę stycznia każdego roku, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów oraz na wyposażenie lub doposażenie nowo otwieranych oddziałów geriatrii.
Jak w każdej miejscowości, także w Wielgowie wolontariusze zbierali dzisiaj datki na ten cel.

Top