Rozpoczęcie modernizacji ZS 13

No i stało się…sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 13 już nie ma! Zgodnie z decyzją Rady Miasta w miejscu starej sali gimnastycznej ma powstać nowa – znacznie większa. Dlatego w piątek 12 grudnia, w ciągu jednego dnia, po sali została kupka gruzu i dużo kurzu!
Przebudowę budynku realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane „Calbud” ze Szczecina. Koszt przebudowy pochłonie w tym roku 400 000 zł z Wydziału Inwestycji Miejskich i 521 000 zł z Wydziału Oświaty. Na przyszły rok jest przewidziana suma 9 800 000 zł.
Pod nowo wybudowanym obiektem znajdą się liczne pomieszczenia np.: kuchnia, stołówka, biblioteka itd. 31 grudnia 2009 roku jest terminem oddania do użytku nowej sali gimnastycznej. Ponadto w budynku szkoły będzie wymieniona cała instalacja elektryczna. Remonty… remonty… uczniów i nauczycieli czekają trudne czasy. Jednakże cieszymy się, że Gmina Miasta Szczecin pomyślała w końcu i o Wielgowie. Nareszcie nasza stara poczciwa „tysiąclatka” zostanie rozbudowana i zmodernizowana!. Jest to pierwszy tak poważny remont i modernizacja budynku szkoły od 50 lat, czyli od czasu jego budowy w 1959 roku.

Top