Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym realizuje działania skierowane do wszystkich osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Działania obejmują bezpłatne usługi w zakresie wszechstronnej poprawy jakości życia beneficjentów, jak również zidentyfikowanie i zlokalizowanie osób głuchoniewidomych, do których jak dotąd nie udało się dotrzeć ze specjalistyczną pomocą.
Działania realizowane są w ramach współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projektu „Rozmawiam Dotykiem – Rehabilitacja Podstawowa Osób Głuchoniewidomych”. Zasięg projektu obejmuje całą Polskę. Projekt realizowany jest do 31.XII.2008 roku.
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza wszystkie osoby z dolegliwościami związanymi z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu do skorzystania z BEZPŁATNYCH usług naszych specjalistów w ramach projektu „Rozmawiam Dotykiem”.
Zainteresowanym oferujemy wszechstronną pomoc w poprawie jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie m.in. poprzez zajęcia z rehabilitacji, naukę metod komunikacji, naukę obsługi komputera, doradztwo w doborze pomocy optycznych i słuchowych oraz konsultacje w zakresie możliwości korzystania z różnorodnych programów pomocowych.
Dokładne informacje na temat świadczonych usług dostępne są pod numerem telefonu: 022 635 69 70 bądź na naszej stronie internetowej www.tpg.org.pl,
Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy również kierować na adres mailowy: rehabilitacja@tpg.org.pl
ZAPRASZAMY!!!
Halina Krysiak, Zachodniopomorski Pełnomocnik Wojewódzki TPG

Top