Goście z parafii we Lwowie-Sichowie

Dzisiaj naszą Parafię odwiedzili goście z Parafii Rzymskokatolickiej we Lwowie-Sichowie pod przewodnictwem proboszcza ks. Jacka Kocura. Ks. proboszcz podczas Mszy Świętej przedstawił działalność i dzień dzisiejszy Parafii. To właśnie z tej Parafii w kwietniu 1946 roku przybyli osadnicy do Wielgowa. Przed II Wojną były to dwie małe, podmiejskie Parafie: M.B. Królowej Polski w Sichowie i Św. Michała w Zubrzy. Po wojnie pozostało niewielu Polaków, władze radzieckie Parafie zlikwidowały. Obecnie we Lwowie po latach ateistycznych prześladowań religijnych odradzają się wspólnoty chrześcijańskie. Jedną z sześciu obrządku łacińskiego jest Parafia pod wezwaniem Św. Michała Archanioła na największym osiedlu mieszkaniowym Sichów (ukr. Cuxib) tego prawie milionowego miasta. Kaplica mszalna i probostwo mieszczą się w odrestaurowanym budynku, który powstał jako leśniczówka rodziny Potockich, prawdopodobnie na początku XIX wieku. W czasach Związku Radzieckiego był tu pionierski łagier. Obiekt był zdewastowany i w takim stanie odsprzedany Kościołowi. Po latach prac udało się zakończyć remont dzięki ofiarności Kościoła Polskiego, zwłaszcza śląskiego. Parafia uważana jest za przyszłościową ze względu na rozwój budownictwa oraz dużą liczbę młodych ludzi z nią związanych. Dlatego planowana jest budowa Świątyni. Opiekę nad Parafią od początku, tzn. od 1996 roku roztacza Archidiecezja Katowicka. Przy Parafii pracują Siostry Służebniczki Śląskie, prowadząc między innymi ochronkę dla dzieci.
Istnieje możliwość noclegu na probostwie dla grup pielgrzymkowych na około 40 osób.

Top