Powstał Zespół Szkół nr. 13

Szkoła Podstawowa nr. 13 i Gimnazjum nr. 31 od września 2008 roku weszły w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół nr. 13.
Dyrektorem ZS 13 został Wociech Żerebecki, dotychczasowy dyrektor Gimnazjum nr. 31.

Top