Akcja uwalniania książek 2008

„Dzielenie się książką jest lepsze od jej posiadania” – to hasło przyświecało akcji uwalniania książek przez uczniów Szkoły Podstawowej nr13 i Gimnazjum nr31 z Wielgowa. Jest to już piąta edycja tej akcji w Polsce, w której bierze udział około 30 miast i miejscowości. Główną ideą ruchu jest celowe przekazywanie książek lub pozostawianie ich w takich miejscach, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Obie szkoły z Wielgowa już po raz drugi wzięły udział w tej akcji. Warto dodać, że są to jedyne szkoły ze Szczecina, które biorą w niej udział. Honorowy patronat nad V edycją Wolnej Książki w Szczecinie objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty, p. Artur Gałęski. W tym roku zostało zebranych 380 książek o bardzo rożnej tematyce. O godzinie 9:00 wytypowani uczniowie udali się do Szpitala w Zdunowie, gdzie rozdawali książki przebywającym tam pacjentom. Także od godziny 9:00 książki uwalniane były przez wytypowanych uczniów na stoisku przed szkołą. Apel i przedstawienie na sali gimnastycznej dla uczniów klas 0-IV rozpoczął się o godzinie 11:00. Na uroczystość przybył proboszcz naszej parafii, ks. Jerzy Czaja, dyrektor Gimnazjum nr 31 p. Wojciech Żerebecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 p. Bogusława Walas, nauczyciele i dzieci z Zespołu Szkół nr 9, nauczyciele i dzieci z Przedszkola nr 45, oraz nauczyciele i dzieci z naszej szkoły. Uczniowie SP13 przedstawili krótki program artystyczny o przygodach Pinokia, a uczniowie Gimnazjum 31 przedstawili swoje interpretację wierszy Juliana Tuwima. Ks. Proboszcz Jerzy Czaja odczytał wiersz ks. J. Twardowskiego „Anioł”, dyr. SP13 Bogusława Walas odczytała wiersz D. Wawiłow „A jak będę dorosła”, a dyr. GM31 Wojciech Żerebecki wiersz J. Brzechwy „Wrona i ser”. Około godziny 12:00 barwny korowód wyruszył na ulice Wielgowa.
O akcji „Uwalniania książek” w Wielgowie napisali Kurier Szczeciński i Moje Miasto, a Telewizja Szczecin przedstawiła swój materiał w Kronice. Zapraszam do zapoznania się z tymi publikacjami.

Top