MPO Szczecin informuje

MPO sp z o.o.W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach od dnia 01 lipca 2013 roku Gmina Miasto Szczecin będzie odpowiedzialna za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy, w tym także z nieruchomości mieszanych, gdzie występują mieszkańcy i przedsiębiorcy lub instytucje.

W konsekwencji umowy o świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych zawarte przez MPO Spółka o.o. z naszymi Szanownymi Klientami, tak indywidualnie (np. domy jednorodzinne) jak i grupowo (np. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe) WYGASNĄ z dniem 30 czerwca 2013 roku.

Uważamy, iż NIE MA KONIECZNOŚCI WYPOWIADANIA tych umów, bowiem przestaną one obowiązywać na skutek zmian systemu gospodarowania odpadami wprowadzonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Należy podkreślić, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których NIE ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy, gdzie działalność prowadzą jedynie przedsiębiorcy lub instytucje, nadal będzie się odbywał na podstawie dotychczas obowiązujących umów.

Zarząd MPO Spółka z o.o.

Komentarzy: 2 do MPO Szczecin informuje

  1. sylwester pisze:

    Czyli ze teraz jak będziemy płacić od metraza czy od ilości osób Bo np ja mam umowę z Jantra podpisaną

Top