Boże Ciało 2008

W Kościele katolickim dziesięć dni po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzona jest liturgiczna uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu, nazywana świętem Bożego Ciała. Święto to po raz pierwszy wprowadził w 1246 r. dla diecezji Liege biskup Robert, a w kilka lat później zatwierdził je kardynał Hugo z Saint-Cher. W 1264 r. święto Bożego Ciała wprowadził Papież Urban IV w Rzymie. Jak czytamy w papieskiej bulli, uroczystość miała być przebłaganiem i zadośćuczynieniem za znieważanie Najświętszego Sakramentu i odstępstwa od wiary świętej oraz miała upamiętniać ustanowienie Eucharystii. Poważny nastrój Wielkiego Tygodnia nie pozwalał na uroczyste obchody tego radosnego wydarzenia, wyznaczono więc inny termin uroczystości. Święto Bożego Ciała wprowadził ostatecznie papież Jan XXII w 1. połowie XIV wieku. W Polsce obchody Bożego Ciała zainicjował w 1320 r. w diecezji krakowskiej biskup Nanker.
Tradycja organizowania w tym dniu procesji jest późniejsza niż samo święto. Zapoczątkowano ją w latach 1265-1275 w Niemczech, w Kolonii, a już w XV w. procesje urządzano w całej ówczesnej Europie, w tym także w Polsce.
Podobnie jak w tysiącach miast i osiedli w parafii w Wielgowie i filii w Niedźwiedziu odbyły się dzisiaj uroczyste procesje. Na trasie procesji ustawione były cztery ołtarze, przy których odczytywane są fragmenty czterech Ewangelii i udzielane jest wiernym błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Procesję uświetniły niesione przez wiernych feretrony i chorągwie kościelne. Dzieci szły w strojach komunijnych, zaś małe dziewczynki sypały kwiatki pod nogi kapłana niosącego Najświętszy Sakrament. Cała trasa procesji była udekorowana.

Top