Spotkanie RO z mieszkańcami

W dniu 14 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej Nr 13, przy ulicy Bałtyckiej 1a odbyło się coroczne spotkanie sprawozdawczo – informacyjne Pady osiedla z mieszkańcami naszych osiedli. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Rady Miasta Szczecina, Dyrektorzy ZDiTM, Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich, przedstawiciele Komendy Policji w Dąbiu, przedstawiciele Straży Miejskiej, Dyrektor Szpitala w Zdunowie, proboszcz naszej parafii, przedstawiciele różnych organizacji, OKS Vielgovia oraz członkowie Rady Osiedla. Frekwencja wśród mieszkańców nie była duża, a szkoda, bo były poruszane ciekawe tematy.
Było pierwsze od czasów wyborów spotkanie Rady Osiedla z mieszkańcami. Była więc okazja przedstawić wszystkich członków RO.
Dyrektor SP13 p. B. Walas przedstawiła sprawy związane z planowaną rozbudową budynku szkolnego. Od października ruszy przebudowa sali sportowej. Stara będzie wyburzona, a w jej miejsce ma powstać nowa, trzykrotnie większa i z odpowiednim zapleczem. Powstanie też nowa stołówka i parking. W czasie przebudowy dzieci z SP13 i GM31 będą pozbawione sali gimnastycznej – miejmy nadzieję, że tylko na rok. Po zakończeniu przebudowy zmniejszy się też plac i boisko przy szkole.
Drugim „wiecznie żywym” tematem jest budowa kanalizacji w osiedlach. Po raz kolejny budowa została odroczona, co nikogo już nie dziwi.
Równie ważną sprawą, nieraz już poruszaną, to budowa chodnika i oświetlenie na ulicy Borowej. Jest to jedna z ulic wyjazdowych i panuje na niej spory ruch. Mieszkańcy bloku mieszkalnego przy tej ulicy skazani są na chodzenie po jezdni, co stwarza spore zagrożenie ze strony jadących pojazdów. Chodnik ma być wykonany z materiałów odzyskanych przy okazji remontu ulicy Bałtyckiej, który ma rozpocząć się latem tego roku.
Kolejnym tematem, też aktualnym od dłuższego czasu jest problem przejazdu dużych i ciężkich pojazdów przez ulice osiedla. Nawierzchnia ulic nie jest przystosowana do takich obciążeń i niszczeje. Pękają też ściany domów i sypie się elewacja. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wielgowa od jakiegoś czasu proponuje rozwiązanie tego problemu poprzez budowę zjazdu z ulicy Tczewskiej na autostradę. Jest nawet wykonany projekt budowy. Jednakże zjazd ten byłby zbyt blisko zjazdu w Kijewie i nie można uzyskać zgody. Jeszcze raz się okazało, że ludzie są dla przepisów, a nie przepisy dla ludzi.
Woda płynąca w rurociągu jest bardzo brudna. Spowodowane jest to tym, że średnica zastosowanej rury jest zbyt duża w stosunku do odbioru wody. W ciągu ulicy Bałtyckiej do istniejącej rury już wstawiona została druga, o mniejszej średnicy. Docelowo ma być tak zrobione wszędzie.
Poruszano jeszcze wiele mniejszych problemów, ale równie ważnych dla naszych mieszkańców.

Top