Dzień Ziemi w SP 13 i GM 31

Zgodnie z coroczną tradycją 23 i 24 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. W tym roku przebiegał on pod hasłem: „Żyj zdrowo i kolorowo na Ziemi”. Koordynatorką całego przedsięwzięcia w szkole podstawowej była p. K. Żerebeck, zaś w gimnazjum p. K. Żerebecka i p. M.Kozłowska. Pomocą służyli pozostali nauczyciele. Uczniowie SP zostali podzieleni na kolorowe zespoły: żółty, zielony, niebieski. W lasku bukowym odbył się bieg terenowy w którym uczestniczyli wychowawcy klas z uczniami. W kamiennym kręgu na starcie zaprezentowane zostały hasła poszczególnych klas wychwalające kolory ziemi. Na trasie biegu były cztery przystanki, na których uczniowie wykonywali zadania zróżnicowane pod względem trudności na trzech poziomach: klasy IV, V i VI. Zadania dotyczyły pracy z mapą topograficzną i poziomicową, krzyżówek przyrodniczych oraz funkcji lasu i roli drzew w życiu człowieka.
Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali ćwiczenia sprawnościowe, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.
Natomiast uczniowie gimnazjum pojechali do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Kliniskach, gdzie uczestniczyli w warsztatach na „ścieżce edukacyjnej”, oglądali wystawy przyrodnicze, oraz uczestniczyli w różnych konkursach i zabawach. Na koniec odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek.
Zbierano też po 1 zł. od każdego ucznia w ramach akcji „Buda dla psa”, organizowanej przez schronisko dla zwierząt. Pieniądze zebrane w całej szkole przekazane zostaną na potrzeby bezdomnych zwierząt.
Jak długą tradycję mają obchody Dnia Ziemi w naszej szkole można zobaczyć na skanie archiwalnego biuletynu z 22.04.1996 roku, wydanego w SP 13. Pochodzi on ze zbiorów byłego ucznia P. Ruczko.

Top