Komunikat Rady Osiedla

Nastąpiła zmiana terminów dyżurów w Radzie Osiedla. Od lutego 2013 roku zapraszamy Mieszkańców w środy od godz.18-19 do siedziby Rady przy ulicy Bałtyckiej 35a. Zebrania mają charakter otwarty i każdy mieszkaniec naszych osiedli może w nich uczestniczyć.
Można też skontaktować się pisząc na adres: rada@wielgowo.szczecin.pl

Top