Poznaj własną miejscowość

W ostatnich dniach uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 13 fotografowali najciekawsze miejsca w Wielgowie. W ten sposób zbierali materiał do projektu „Wielgowo – moja mała Ojczyzna”. Wkrótce powstaną opisy tychże miejsc. Pod okiem p. W Oleszczuk uczniowie będą doskonalić swe umiejętności prozatorskie, a może poetyckie… W taki sposób w ramach koła polonistycznego młodzi adepci fotografowania lepiej poznają własną miejscowość.

Top