Stowarzyszenie Porad Obywatelskich zaprasza

Stowarzyszenie Porad Obywatelskich (poprzednia nazwa Zachodniopomorskie Biuro Porad Obywatelskich) powstało w 2001r. w wyniku połączenia Federacji Konsumentów Pomorza Zachodniego i koła naukowego Studenckiej Informacji Prawnej Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2001 – 2002 członkowie udzielali bezpłatnych porad mieszkańcom Szczecina 2 razy w tygodniu na Wydziale Prawa US i w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. W sierpniu 2003 r. ZBPO podpisało porozumienie z Gminą Miasto Szczecin i do 28 lutego 2007r. prowadziło w dni powszednie działalność w Urzędzie Miejskim. Obsłużyło ponad 5000 osób.

Celami stowarzyszenia są: zaspokajanie potrzeb otoczenia społecznego poprzez rozwój informacji społecznej oraz bezstronnego i niezależnego poradnictwa, ukierunkowanego na uaktywnienie i rozwój zdolności ludzkich oraz aktywizację obywateli w zakresie rozwiązywanie własnych problemów oraz ochrona praw człowieka.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez udzielanie wszechstronnego wsparcia i poradnictwa dla osób, których nie stać na profesjonalną pomoc prawną.
Dyżury Biura prowadzone są od 2001 r. w Szczecinie. Podczas dyżurów członkowie Biura :
1.udzielają porad z zakresu wszystkich gałęzi prawa,
2.pomagają w pisaniu pism do sądów i urzędów,
3.towarzyszą przy załatwianiu spraw urzędowych osobom potrzebującym wsparcia oraz
4.występują w charakterze osób zaufania publicznego na rozprawach.
Od momentu rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia w Urzędzie Miejskim do końca 2005 r. przy funkcjonowaniu Biura przez 5 dni w tygodniu z porad skorzystało ponad 4000 osób. W roku 2006 Biuro działało przez 1 dzień w tygodniu i obsłużyło 814 osób.

Z informacji uzyskanych od naszych petentów wiemy, że po zmianie siedziby trudniej jest uzyskać informacje o miejscu, w którym znajduje się nasza obecna siedziba. Z doświadczenia wiem, że tablice informacyjne Rad Osiedlowych są miejscem, na które ludzie zwracają uwagę szukając różnorodnych informacji. W związku z tym bardzo prosimy o umieszczenie naszego ogłoszenia.
Z upoważnienia

Alicja Pajda

Top