Powszechna Nauka Pływania – sprawozdanie

Zadania programowe związane z realizacją powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 13 w Szczecinie realizowano od października do grudnia 2007 roku na Pływalni „Fala” w Goleniowie, gdzie mieliśmy do dyspozycji dwa baseny (duży i mały) oraz ślizgawkę. Program obejmował 20 godzin dla klas pierwszych i 15 godzin dla klas drugich i trzecich. W programie brało udział 37 dzieci z klas pierwszych i 35 dzieci z klas drugich i trzecich. Przed przystąpieniem do realizacji zorganizowaliśmy spotkanie z rodzicami i uczniami, na którym opowiedzieliśmy o programie, założeniach i potrzebach. Pokazaliśmy zdjęcia z zeszłorocznego programu, a rodzicie wpisali na listę swoje dzieci. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek oraz piątek i były bezpłatne dla uczestników. Rodzice pokrywali tylko koszty przejazdu autokarem. Na potrzeby programu zakupiliśmy sprzęt pływacki, który pomoże nam realizować cele i zadania programowe. Uczniowie, którzy szybciej przyswajali ćwiczenia wykonywane na małym basenie wykonywali dodatkowe zadania na dużym basenie. W czasie programu realizowano następujące cele:
• Kształcenie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
• Kształtowanie umiejętności umożliwiających dbanie o własne zdrowie;
• Hartowanie ucznia na bodźce fizyczne i psychiczne;
• Wszechstronny rozwój sprawności kondycyjnej;
• Wyposażenie uczestników zasób umiejętności ruchowych, umożliwiających uczestnictwo w pływaniu rekreacyjnym, podstawowe pływanie sportowe;
• Integracja środowiska uczniowskiego.
Wymienione cele zrealizowano w stopniu dobrym i bardzo dobrym. Program rozwijał sprawność fizyczną uczestników i ich uzdolnienia sportowe. Zajęcia pływackie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzięki programowi młodzież szkolna nauczyła się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Ćwiczenia w formie zabawowej dały okazję do ruchowego i emocjonalnego „wyżycia się” oraz dostarczyły radości i satysfakcji. Jest to tym bardziej cenne, gdyż dzieci z dzielnicy Wielgowo-Zdunowo-Sławociesze nie mają możliwości na co dzień korzystać z pływalni i mogły z pożytkiem dla zdrowia spędzić czas pod okiem wykwalifikowanej kadry. Wspólne wyjazdy zintegrowały środowisko uczniowskie klas I-III, a rodzice widzą potrzebę uczestnictwa swoich dzieci w dalszym etapie programu powszechnej nauki pływania. Zajęcia odbyły się zgodnie z założonym programem i harmonogramem. Na stronach internetowych www.wielgowo.eu. oraz www.sp13.szczecin.pl zamieszczono zdjęcia z pływalni.

H.G.(Soyer)

Top