Wszystkie dzieci mają prawa

ĈIUJ INFANOJ HAVAS RAJTOJN – WSZYSTKIE DZIECI MAJĄ PRAWA
Dzięki działalności Koła Esperanto „Verdaj Steletoj” ze Szkoły Podstawnej nr 13 uczniowie kl. Va pod opieką pani Elżbiety Krawiec wzięli udział w akcji dotyczącej Praw Dziecka. Zorganizowali ją mieszkańcy miasta Chateauroux we Francji, w którym znajduje się Dom Praw Dziecka. Spotykają się w nim miłośnicy Języka Esperanto. Uczniowie kl. V a uczestniczyli w zajęciach dotyczących Praw Dziecka. Poprowadziły je pani Elżbieta Krawiec i pani Beata Sagan.
Dzieci poznały Konwencję Praw Dziecka oraz prawa i obowiązki zawarte w Statucie naszej szkoły. Potem wykonały prace plastyczne, dotyczące praw, które same ułożyły. Zostały one przesłane do Francji, gdzie zaprezentowano je podczas Międzynarodowej Wystawy w dniu 17-go listopada 2007 r.
Po wystawie otrzymaliśmy list z podziękowaniem, który tu prezentujemy w języku Esperanto i po polsku:

Karaj geamikoj,
Nome de la asocio ESPERANTO-INDRE mi tre dankas vin pro via partopreno en la « Tago de la Infanaj Rajtoj » organizita de la urbo Chateauroux ( Francio) la 17an de novembro 2007.
Ni ricevis multajn tre interesajn kaj belegajn dokumentojn. Ni havis lokon nur por 6 paneloj sur la placo de la urbodomo! Ni provis montri ion el cxiu sendajxo.
Ni uzos la aliajn dokumentojn dum aliaj ekspozicioj.
Tiu ekspozicio restis en la Domo de la Infanaj Rajtoj dum unu semajno antaw viziti la bibliotekon de mezlernejo ( 26a de novembro gxis la 10a de decembro).
Bonsxance, la suno brilis la 17an de novembro kaj la vizitantoj estis multnombraj.
La jxurnalistoj skribis pri la evento kaj ili miris pri viaj sendajxoj!
Ekzemple, mi eltradukas francan tekston de du jxurnalistoj:
« Cxe la Domo de la Infanaj Rajtoj, oni montras leterojn, fotojn kaj desegnajxojn el la tuta mondo… Togolando, Rusio, Brazilo, aw Hawai… klarigis Maryvonne Houviez kiu zorgas pri la esperantokursoj en la Domo de la Infanaj Rajtoj »
kaj alia: « Budo kun mesagxoj el la tuta mondo, vortoj skribitaj en esperanto el Brazilo, Kubo, aw Nepalo montras ke la Infanaj Rajtoj estas la afero de cxiuj, en la tuta mondo ».
Pardonu se via lando ne estas menciita de la jxurnalistoj.
Surtable, ni informis pri la lingvo esperanto dank al diversaj rimedoj kiel ludoj, tabeloj kaj la cxiam tawgaj kalendaroj eldonitaj de la junuloj de ESPERANTO-FRANCE.
Ni provis foti la agadon de tiu tago, vi povas vidi kelkajn fotojn cxe:
http://picasaweb.google.com/Esperanto.Indre/ChateaurouxFranceTagoDeLaInfanajRajtoj2007
Amike, Gxis!

Drodzy przyjaciele,
W imieniu związku ESPERANTO-INDRE bardzo dziękuję Wam za wasz udział w Dniu Praw Dziecka, organizowanym przez miasto CHATEAUROUX we Francji dnia 17-go listopada 2007 r.
Otrzymaliśmy dużo bardzo ciekawych i ładnych prac. Niestety mieliśmy miejsce tylko dla 6-u tablic na Placu Ratuszowym. Próbowaliśmy pokazać coś z każdego kraju.
Pozostałe prace użyjemy podczas innych wystaw.
Ta wystawa zostanie w Domu Praw Dziecka jeden tydzień, przed wizytą w bibliotece szkoły średniej (od 26-go listopada do 10-go grudnia). Szczęśliwie słońce świeciło 17-go listopada i zwiedzających były tłumy.
Dziennikarze pisali o tym wydarzeniu i dziwili się skąd tyle prac. Przykładowo przetłumaczyłam francuski tekst dwóch dziennikarzy:
„W Domu Praw Dziecka pokazano listy, zdjęcia i rysunki z całego świata… Togo, Rosja, Brazylia, Hawaje… tłumaczyła pani Maryvonne Houviez, która prowadzi kursy Esperanta w „Domu Praw Dziecka”.
Inny dziennikarz napisał: stragan z wiadomościami z całego świata, słowa pisane w Esperanto z Brazyli, Kuby, Nepalu pokazują, że Prawa Dzieci są sprawą wszystkich na całym świecie.
Przepraszam, że wasz kraj nie jest wspomniany przez dziennikarzy.
Na straganie informowaliśmy o języku Esperanto na różne sposoby, jak gry, tabele i zawsze przydatne kalendarze, wydane przez Młodzież Esperancką we Francji.
Zdjęcia wykonane podczas tego dnia możecie zobaczyć na stronie:
http://picasaweb.google.com/Esperanto.Indre/ChateaurouxFranceTagoDeLaInfanajRajtoj2007
Z pozdrowieniami, Maryvonne Houviez
(tłumaczyła Elżbieta Krawiec)

Top