Zimowe obowiązki właścicieli posesji

Opady śniegu to nieodłączny atrybut pory zimowej. Śnieg, pomimo że sprawia sporo radości, potrafi być też kłopotliwy. Trzeba go usuwać z chodników, podjazdów, itp. miejsc. Główne ulice naszych osiedli zostały doprowadzone do stanu przejezdnego, przy czym niejako przy okazji została zniweczona praca właścicieli posesji, którzy oprzątnęli śnieg z chodników. Piaskarki zgarniając śnieg z jedni przegarniały go na chodnik i na odśnieżone już podjazdy do posesji.

Kto ma usuwać śnieg i lód z chodników i uliczek? Właściciele domów mają obowiązek odśnieżać chodnik znajdujący się przy ich nieruchomości, inaczej grozi im grzywna. 100 zł może zapłacić właściciel domu, który nie odśnieży chodnika przed swoją posesją.
Przyjście zimy oznacza dla wielu osób dodatkowe obowiązki. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele i zarządy budynków muszą usuwać śnieg i lód z chodnika, podwórka, bram oraz z dachu budynku. Właściciel (lub zarządca) ma dbać o ten odcinek chodnika, który ciągnie się wzdłuż jego posesji. Te zaś części, na których znajduje się płatny postój, parking czy też przystanek, ma obowiązek odśnieżać firma, która go użytkuje.
Uwaga! Odgarnięty śnieg powinno się składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Tak mówią przepisy, w życiu natomiast bywa z tym różnie. Teoretycznie jest na to rada. Ustawa porządkowa nakłada na zarządców dróg publicznych obowiązek uprzątnięcia zgarniętego przez właścicieli na pobocze drogi śniegu, lodu oraz błota.

Z kolei za hałdy śniegu leżące przy uliczkach wewnętrznych, prywatnych odpowiadają współwłaściciele drogi, tj. najczęściej właściciele domów jednorodzinnych, wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa. Podmioty te są także odpowiedzialne za odśnieżanie dróg do nich należących.

Część obowiązków właścicieli często przejmują zarządcy nieruchomości. Dzieje się tak w wypadku budynków wielolokalowych oraz osiedli mieszkaniowych. Wtedy to oni w imieniu właścicieli odpowiadają za stan chodników i dachów. Na ogół wynajmują do tego celu firmę albo też śnieg odgarnia dozorca.

Także gmina może przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie albo niektóre obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości, w tym związane z odśnieżaniem.

Aby tak się stało, rada gminy musi podjąć uchwałę w tej sprawie. Wcześniej zaś uzyskać akceptację mieszkańców w referendum lokalnym.

Jakie sankcje?

 • Właściciel bądź zarządca domu za niedopełnienie obowiązków związanych z odśnieżaniem może zostać ukarany finansowo.
 • 500 zł grzywny grozi za sople i nawisy śnieżne, które zagrażają zdrowiu i życiu przechodniów

Strażnik miejski może nałożyć na zarządcę chodnika czy też drogi mandat w wysokości 100 zł – wyjaśnia Monika Niżniak ze Straży Miejskiej w Warszawie. – W razie nagminnego nieodśnieżania bądź odmowy przyjęcia mandatu funkcjonariusz sporządzi wniosek o ukaranie do sądu – dodaje. – Jeśli zaś stwierdzi nieusunięcie niebezpiecznych nawisów śnieżnych lub sopli, to za niezabezpieczenie groźnego miejsca może ukarać zarządcę obiektu grzywną w wysokości do 500 zł. Obecnie mamy do 20 telefonów dziennie z prośbą o interwencję. To nie tak dużo. W ubiegłym roku było ich 300 – 400 dziennie – podsumowuje Monika Niżniak.

Odszkodowanie za złamaną nogę

To nie są jedyne sankcje grożące właścicielowi (zarządcy), który nie dba o odśnieżanie chodników czy usunięcie sopli z dachu. Może bowiem dojść do wypadku i np. przechodząca osoba złamie nogę. Wówczas ma ona prawo wystąpić o odszkodowanie do sądu na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego. Mówi on, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Odszkodowanie może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz utracony zysk, np. na skutek niezdolności do pracy.

Jeżeli upadek spowoduje bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu i doprowadzi do tego, że osoba ta nie będzie mogła w ogóle pracować, to może ona nawet domagać się renty od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę (art. 444 § 2 k. c.).

Komentarzy: 4 do Zimowe obowiązki właścicieli posesji

 1. Dawid pisze:

  Może ktoś by sie zastanowił nad pługiem innych dróg, nie tylko ulicy bałtyckiej ale także całego Wielgowa ,Slawociesza ?

 2. Jacek pisze:

  Sławociesza lepiej nie odśnieżać bo gdzie bedą kuligi??:)

 3. m pisze:

  do Pana jacka tylko jak sobie ktos noge poamie,pan wezmie zorganiuje kulig zeby zawieżć do Zdunowa na obdukcje mam rozumiec?

 4. Jacek pisze:

  Zawsze były robione w lesie. A czy mądre jest robienie kuligów na ulicach – odradzam, może dojść do tragedii. Jacek

Top