Ślubowanie klas pierwszych

7 listopada odbyło się uroczyste ślubowanie dzieci z klas pierwszych i jednocześnie pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej nr 13. Dzieci pod kierunkiem wychowawczyń przedstawiły piękny program artystyczny, a następnie pani Dyrektor mgr B. Walas dokonała pasowania i oficjalnego przyjęcia dzieci w poczet uczniów naszej szkoły. Na widowni licznie zgromadzeni rodzice z przejęciem obserwowali całą uroczystość. Po pasowaniu delegacja złożona z rodziców i uczniów złożyła wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej Orlęta Lwowskie. Miłym akcentem był poczęstunek przygotowany na zakończenie przez rodziców.

Top