Czas zadumy

Święto Zmarłych to nie tylko czas wspomnień naszych najbliższych zmarłych, zadumy nad życiem i życiem wiecznym. To także okazja do spotkań z najbliższymi, wypoczynku, spotkań z rodziną, często tą dalszą i rzadko odwiedzaną. Podczas pobytu na cmentarzu nie zapomnieliśmy też o tych grobach, do których już nie przychodzi nikt z rodziny. Nie zapomnieliśmy też o takich miejscach, które już cmentarzami nie są. W każdym takim miejscu zapłonął znicz.

Na cmentarzu komunalnym w Wielgowie przy ulicy Urodzajnej Msza Św. była odprawiona na nowo postawionym ołtarzu. Ołtarz ten został ostatnio wybudowany przez Zakład Usług Komunalnych i stanowi zalążek zmian wyglądu cmentarza, jaki mam nadzieję nastąpią. Żaden grób nie został zapomniany, nawet na przedwojennym niemieckim nagrobku pojawiły się kwiaty i światełko – wszak po śmierci wszyscy są równi…

Top