Sprzątanie Świata 2007

Sprzątanie Świata to nazwa międzynarodowej kampanii, która odbywa się na całym świecie w trzeci weekend września. Celem jej, ważniejszym niż usunięcie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja ta wywodzi się z Australii. i po raz pierwszy odbyła się tam w 1989 roku, wówczas wzięło udział w niej 40 tysięcy mieszkańców Sydney. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię. Akcja „sprzątanie świata” została objęta patronatem przez agendę ONZ -UNEP, począwszy od 1993. Obecnie w programie uczestniczy około 30 milionów ludzi w 80 krajach świata.

Top