Konsultuj Szczecin

Najpóźniej od 1 lipca 2013 roku zmieni się sposób płatności za wywóz odpadów. Opłaty wnosić będziemy bezpośrednio do gminy, a nie jak dotychczas do firmy wywozowej. Nowa ustawa przewiduje trzy metody naliczania opłat: od zużycia wody, od powierzchni mieszkania i od ilości osób zamieszkałych w nieruchomości. Każda z gmin musi wybrać jedną z nich. W związku z tym Urząd Miasta Szczecin zaprasza do konsultacji społecznych i skorzystania ze specjalnych kalkulatorów obliczających opłaty pod adresem www.konsultuj.szczecin.pl w zakładce Gospodarka odpadami. Znajdują się tam również szczegółowe informacje na temat nowego prawa, sonda, której wyniki będą brane pod uwagę podczas wyboru metody naliczania opłat, a także formularz, za pomocą którego można zgłaszać swoje uwagi.

Top