Wykonawca wybrany

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie wybrał realizatora zadania pn. ,,Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Drwali i Sadowej w Szczecinie”. Zwycięska firma, MASO – TECH Zakład Ogólnobudowlany Sylwester Zdrojewski, podjęła się budowy kolejnych elementów placu za kwotę ponad 88 tys. zł. Jeśli pozostali uczestnicy postępowania przetargowego nie wniosą protestów, inwestycja rozpocznie się w przeciągu najbliższych dni.

Tekst: Krzysztof Aloksa

Top