Koniec wakacji w SP 13

Nowy rok szkolny 2007/2008 dzisiaj nieodwołalnie rozpoczął się w całej Polsce i w naszych szkołach SP 13 i GM 31. Zabieramy się więc do nauki, bo jak mówi przysłowie łacińskie: „Korzenie nauki są gorzkie, owoce słodkie”.

Top