Skarga RO

Jak ważne jest wyeliminowanie ruchu ciężkich i niebezpiecznych pojazdów z ulic naszych osiedli nie trzeba nikogo przekonywać. Temat ten poruszany był już kilkakrotnie. Ponieważ władze miasta do tej pory nie podjęły żadnych działań zmierzających do poprawy tej sytuacji, Rada Osiedla Wielgowo-Sławociesze wystosowała skargę do Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka. Za pośrednictwem tej strony Rada Osiedla przekazuje treść skargi do ogólnej wiadomości.

Top