Pamiętać Szczecin 2007

„Pamiętać Szczecin” to konkurs organizowany przez portal sedina.pl. Tematem trzeciej edycji tego konkursu była „Moja szkoła”. Miło mi poinformować, że w kategorii szkół podstawowych nagrodę specjalną zdobył zespół z MOS1 ze Sławociesza, a jedną z trzech równorzędnych nagród zdobyła Katarzyna Mikulska z SP13 z Wielgowa.
Konkurs „Pamiętać Szczecin” jest konkursem stałym, skierowanym do dzieci młodzieży. Jego głównym celem jest zachowanie w pamięci zdarzeń i wspomnień nie tylko o wielkiej wartości historycznej, ale zachęcenie do poznania swojego najbliższego otoczenia, do zachowania w pamięci wydarzeń i przeżyć rodzinnych, lokalnych. Każdy z nas ma przecież swoją małą ojczyznę, w której błahe wydarzenia dla innych są dla nas najważniejsze.
Na konkurs wpłynęło 20 prac o różnej tematyce. Jury nie miało łatwego zadania. Poniżej przedstawiam Decyzję Jury III edycji konkursu „Pamiętać Szczecin” :

Jury konkursu w składzie:
Przewodnicząca: Krystyna Milewska /Muzeum Narodowe w Szczecinie/
Członkowie: Jacek Gałkowski /Księgarnia Ossolineum/, Janina Kosman /Książnica Pomorska/ Barbara Sztark /Książnica Pomorska/, Jarosław Usowicz /Wydział Oświaty UM Szczecin/
Sekretarz: Wojciech Banaszak /portal sedina.pl/
postanowiło przyznać uczestnikom konkursu następujące nagrody i wyróżnienia:
I. W grupie wiekowej SZKOŁY ŚREDNIE dwie równorzędne nagrody: Marcie Soboń z Liceum Profilowanego nr 11 za pracę „Szczecińska Odzieżówka”, napisaną pod opieką pani Doroty Jesiotr i Agnieszce Miczkule z Technikum Ogrodniczego za pracę „Pięćsetna Tysiąclatka w Polsce”, napisaną pod opieką pani Władysławy Gosk
II. W grupie wiekowej GIMNAZJA wyróżnienie Weronice Naumowicz z Gimnazjum nr 32, za pracę „Pionierskie lata prof. Władysława Górskiego”, napisaną pod opieką pani Elżbiety Bazylewicz
III. W grupie wiekowej SZKOŁY PODSTAWOWE:
– NAGRODĘ SPECJALNĄ dla grupy uczniowskiej w składzie: Rafał Burczak, Jacek Harbicki, Fabian Mikiciuk, Łukasz Niemiec, Stanisław Leszczyński, Maciej Palczak, Michał Pardel, Piotr Pawlak, Krzysztof Rosołowicz, Mateusz Ślęzak, Sebastian Szczepkowski, Dariusz Wybrański, Konrad Janecki, Mateusz Strzelec, Arkadiusz Filipek, ze Szkoły Podstawowej Nr 4 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 za pracę „Dzieje MOS nr 1”, napisaną pod opieką pani Elżbiety Karwańskiej
– trzy równorzędne NAGRODY: Klaudii Małysce z SP nr 74, za pracę „Życie Parafii NSPJ w Szczecinie”, napisaną pod opieką pani Anny Witkowskiej, Katarzynie Mikulskiej z SP nr 13 za pracę „Szkoła z dawnych lat”, napisaną pod opieką pani Wiktorii Oleszczuk i Konradowi Dembowskiemu z SP nr 74 za pracę „Wspomnienia pedagoga” napisaną pod opieką pani Anny Witkowskiej
– dwa równorzędne WYRÓŻNIENIA: Piotrowi Urzykowskiemu z SP nr 74 za pracę „Szkoła Podstawowa nr 12”, napisaną pod opieką pani Anny Witkowskiej i Marcinowi Dobrzańskiemu z SP nr 74 za pracę „Wspomnienia mojej mamy z podstawówki”, napisaną pod opieką pani Anny Witkowskiej

Niezależnie od przedstawionego powyżej werdyktu, prace podlegały swoistej ocenie użytkowników i gości Portalu Miłośników Dawnego Szczecina. W „głosowaniu publiczności” swoje zainteresowanie przedstawianymi pracami użytkownicy portalu ujawnili ilością tzw. wejść. W ten sposób największą ilość głosów, do dnia 10 kwietnia 2007 roku, uzyskały następujące prace konkursowe:
1. „Pierwsza Szkoła w Szczecinie” Mateusza Śliwczyńskiego z Gimnazjum nr 7 (opiekun pani Monika Walkowiak) – 1202 wejścia,
2. „Dzieje MOS nr 1” Rafała Burczaka i jego kolegów – 486 wejść,
3. „Pionierskie lata prof. Władysława Górskiego” Weroniki Naumowicz – 441 wejść,
4. „Pięćsetna Tysiąclatka w Polsce” Agnieszki Miczkuły – 416 wejść.
co Jury przekazuje niniejszym do wiadomości.
Jury oraz organizatorzy konkursu zwrócili uwagę na ważną rolę opiekunów – nauczycieli, których życzliwe zainteresowanie dla dobrej roboty wykonywanej przez uczniów przyczyniło się do opublikowania kolejnych materiałów o historii naszego miasta i jego mieszkańców.
Członkowie jury i organizatorzy konkursu pragną podziękować patronom i przyjaciołom konkursu, a w szczególności Prezydentowi Miasta Szczecina oraz Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty, a także Dyrektorom Książnicy Pomorskiej i Muzeum Narodowego.
Podpisali:
Krystyna Milewska, Janina Kosman, Barbara Sztark, Jacek Gałkowski, Jarosław Usowicz, Wojciech Banaszak
Szczecin, 11kwietnia 2007 r.

Z pracą „Dzieje MOS nr 1” można się zapoznać tutaj, a z pracą „Szkoła z dawnych lat” można zapoznać się tutaj.

Cieszy to, że prace dzieci z Wielgowa i Sławociesza zostały zauważone i docenione. Otrzymane nagrody świadczą też o tym, że temat konkursu był odpowiednio dobrany.

Kolejnym „tematem wiodącym” jest: jak pisze Wojciech Banaszak, „Mój Dom – Moja Ulica”. Wakacje są doskonałym czasem, w którym możecie zbierać informacje o tych miejscach, które są najbliższe Waszemu sercu…

Top