Poświęcenie nowego krzyża

Dzisiaj na ulicy Stary Szlak został poświęcony krzyż. Pomysł na postawienie krzyża w tym miejscu powstał już w 2004 roku, ale dopiero teraz doszło do realizacji przedsięwzięcia. Całokształt prac włącznie z wykonaniem samego krzyża jest w głównej mierze zasługą p. Jana Koskowskiego, p. Konstantego Maksymiuka oraz mieszkańców ulicy Stary Szlak.

Top