Przyjaciel Szkoły 2007

Tradycją SP 13 stało się doroczne spotkanie nauczycieli i uczniów z rodzicami, u których możemy zawsze liczyć na życzliwość i pomoc. Dzieci prezentują swój dorobek, a rodzice otrzymują w podziękowaniu „Dyplom – Przyjaciel Szkoły”. Dziękujemy za zaangażowanie i Waszą pracę. Prosimy o dalszą współpracę, by nasza szkoła była weselsza, przytulniejsza, a praca łatwiejsza. Grono Pedagogiczne SP13.

Top