Od 1 marca nowe ceny biletów komunikacji miejskiej

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XIV/331/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. uchwaliła nowe ceny biletów komunikacji miejskiej obowiązujące od 1 marca 2012 roku. Poniżej nowy cennik biletów:

Ceny i opłaty za przewozy osób pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.


1. Bilety jednorazowe – czasowe

1.1. Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do :

Czas ważności (minut) Normalny Ulgowy
15 2 1
30 3 1,5
60 4 2
120 5 2,5

 

1.2. Na linie pospieszne z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do :

Czas ważności (minut) Normalny Ulgowy
15 4 2
30 6 3
60 8 4

 

1.3. Na linie nocne z wyjątkiem linii indywidualnych z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do:

Czas ważności (minut) Normalny Ulgowy
15 2 1
30 3 1,5
60 4 2
120 5 2,5

 

2. Karnety 10-przejazdowe (9 + 1 gratis)

2.1. Na linie zwykłe dzienne i nocne tramwajowe lub autobusowe z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do:

Czas ważności (minut) Normalny Ulgowy
15 18 9
30 27 13,5
60 36 18

 

2.2. Na linie pospieszne z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do:

Czas ważności (minut) Normalny Ulgowy
15 36 18
30 54 27
60 72 36

 

3. Bilety dobowe i wielodobowe – sieciowe na okaziciela na wszystkie linie: zwykłe, pospieszne, nocne z wyjątkiem linii indywidualnych

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
3.1. 24 godziny od skasowania (dobowy) 12 6
3.2. 5-cio dobowy 35 17,5
3.3. 10-cio dobowy 60 30

 

4. Bilety miesięczne

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
4.1. Imienny na 1 linię zwykłą dzienną 70 35
4.2. Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 100 50
4.3. Imienny na 1 linię pospieszną 106 53
4.4. Imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne,
pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych
162 81
4.5. Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie 170

 

5. Bilety 3-miesięczne

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
5.1. Imienny na 1 linię zwykłą dzienną 182 91
5.2. Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 260 130
5.3. Imienny na 1 linię pospieszną 276 138
5.4. Imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne,
pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych
422 211

 

6. Bilety okresowe semestralne – wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów

Rodzaj biletu Czteromiesięczne Pięciomiesięczne
6.1. Imienny na 1 linię zwykłą dzienną 119 147
6.2. Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 170 210
6.3. Imienny na 1 linię pospieszną 180 223
6.4. Imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne,
pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych
275 340

 

7. Bilety seniora – obowiązują dla osób od ukończenia 68 do 70 roku życia:
– 6-miesięczny – 50,00 zł
– 12-miesięczny – 90,00 zł

8. Bilety rodzinne weekendowe – jednodniowe ważne na wszystkich liniach dziennych, z wyjątkiem linii turystycznych, w soboty, niedziele i święta dla obojga lub jednego rodzica (lub opiekuna prawnego) z co najmniej 1 dzieckiem do lat 16:
– 14,00 zł

9. Bilety grupowe – ważne do 1 godziny od skasowania dla grup uprawnionych do ulgi i ich opiekunów:
1) do 15 osób + 1 opiekun – 18,00zł
2) do 25 osób + 2 opiekunów – 25,00 zł

10. Bilety turystyczne:
1) normalny – 3,50 zł
2) ulgowy – 2,50 zł

11. Bilet aktywizujący bezrobotnych – miesięczny ważny na wszystkie linie zwykłe dzienne w dni powszednie od poniedziałku do soboty: – 60 zł.

12. Zasady wykorzystania biletów w okresie przejściowym:

1) Bilety jednorazowe – czasowe zakupione przed 1 marca 2012 r. stanowiące zapas pasażera mogą być wykorzystane przy zastosowaniu do nich stosownych dopłat. Łączone w ten sposób zachowują ważność do czasu obowiązywania wprowadzonej taryfy. Sprzedaż biletów stanowiących dopłatę do biletów jednorazowych – czasowych o nominałach: 0,30 zł, 0,40 zł, 0,50 zł, 0,60 zł, 0,80 zł, 0,90 zł, 1,00 zł, 1,20 zł, 1,60 zł prowadzić będą wszystkie kasy i dyspozytornie ZDiTM do końca 2012 roku.

2) Karnety 10-przejazdowe (9+1 gratis):

a) Pasażerowie posiadający zapas karnetów mogą korzystać z dopłat na zasadach określonych dla biletów jednorazowych – czasowych. Dopłata dotyczy wówczas każdego przejazdu oddzielnie (skasowany przejazd na karnecie + skasowany
bilet dopłaty o nominale stanowiącym różnicę w cenie 1 biletu);
b) Karnety podlegają również wymianie na stosowne do obowiązującej taryfy za dopłatą różnicy w cenach przez pasażera. Wymiany można dokonać w kasie przy ul. Klonowica 5;
c) Wymiana nie dotyczy karnetów częściowo wykorzystanych. Pozostałe na karnecie przejazdy należy wykorzystać według zasad podanych w ustępie a).

3) Bilety dobowe zakupione przed 1 marca 2012 r. stanowiące zapas pasażera mogą być wykorzystane z dopłatą w postaci biletu jednorazowego o nominale 1,00 zł w przypadku biletu normalnego i 0,50 zł w przypadku biletu ulgowego, skasowanego jednocześnie z biletem dobowym. Sprzedaż biletów stanowiących dopłatę do biletów dobowych prowadzić będą wszystkie kasy i dyspozytornie ZDiTM do końca 2012 roku.

4) Bilety rodzinne weekendowe zakupione przed 1 marca 2012 r. stanowiące zapas pasażera mogą być wykorzystane z dopłatą w postaci biletu jednorazowego o nominale 2,00 zł, 3,00 zł w przypadku biletu grupowego do 15 osób z opiekunem i 4,00 zł w przypadku biletu grupowego do 25 osób z 2 opiekunami. Sprzedaż biletów stanowiących dopłatę do biletów dobowych prowadzić będą wszystkie kasy i dyspozytornie ZDiTM do końca 2012 roku.

5) Bilety okresowe: miesięczne, 3-miesięczne oraz semestralne, które zostały zakupione przed 1 marca 2012 r. zachowują swoją ważność w okresie wskazanym na bilecie bez konieczności wnoszenia dopłat.

Top