PUM w Szczecinie zaprasza na kurs

W ramach realizowanego projektu „Przedsiębiorczy profesjonalista w polskim systemie zdrowia publicznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza na bezpłatny kurs specjalistyczny dla osób spoza społeczności akademickiej. Adresatami przedsięwzięcia są osoby pracujące w systemie zdrowia publicznego: lekarze, pielęgniarki, położne i absolwenci uczelni medycznych. Uczestnicy podczas 120 godzin zajęć (5 zjazdów weekendowych) będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu: prawa, ekonomii, zarządzania i organizacji systemu ochrony zdrowia, a także psychologii zarządzania z elementami NLP i Public Relations. Organizatorzy zapewnią komplet materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć oraz poczęstunek w trakcie trwania całego kursu. Szczegółowe informacje na temat sposobu rekrutacji i terminów zjazdów znaleźć można pod adresem: http://www.pum.edu.pl/konferencje/szczegoly-szkolen/kurs-specjalistyczny-dla-osob-spoza-spolecznosci-akademickiej

Zobacz zaproszenie w formacie pdf: Ogłoszenie o kursach

Serdecznie zapraszamy!

Informację podał: Krzysztof Aloksa

Top