Od dziś koniec handlu ulicznego

Od dziś strażnicy gminni będą uprawnieni do karania grzywną w drodze mandatu karnego handlujących poza dozwolonymi miejscami. Jest to skutek wejścia w życie aktu wykonawczego do znowelizowanego we wrześniu Kodeksu wykroczeń. Karze grzywny podlegać będą sprzedający towary poza miejscem do tego przeznaczonym, na terenie należącym do gminy. Przepisów tych nie stosuje się „do sprzedaży grzybów, owoców leśnych i płodów rolnych poza administracyjną granicą miasta”. W noweli zapisano też możliwość orzeczenia przepadku towaru, którym handlowano poza dozwolonym miejscem. Całości dopełnia ministerialne rozporządzenie, które uprawni strażników gminnych do nakładania grzywien jako mandatów karnych. Kodeks stanowi, że mandatu można nie przyjąć i odwołać się od niego do sądu grodzkiego. Autorzy nowelizacji argumentowali, że nielegalny handel uliczny pociąga za sobą wiele negatywnych skutków, m.in. wprowadzanie do obrotu towarów niewiadomego pochodzenia, łamanie prawa związanego ze spokojem i porządkiem publicznym, nieuczciwą konkurencję oraz zakłócenie estetyki i harmonii przestrzeni publicznej. Źródło: PAP

W Wielgowie nie ma wyznaczonego miejsca z przeznaczeniem na handel płodami rolnymi, leśnymi i drobnymi towarami. Były zgłaszane propozycje utworzenia placu handlowego na pustym i niezagospodarowanym obecnie terenie obok apteki przy ulicy Bałtyckiej. Jednakże jak dotąd nie doczekały się zainteresowania ze strony Miasta. Taki plac musiałby być utwardzony i ogrodzony, ktoś też musiałby zająć się pobieraniem opłat i utrzymywaniem porządku. Czy taki plac kiedyś powstanie? Jak na razie chyba nie.

Jeden komentarz do Od dziś koniec handlu ulicznego

  1. terra pisze:

    czyli panie sprzedające ziemniaki przy rogatkach będą musiały zniknać?

Top