Oferta pracy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Jako jeden z nielicznych Zakładów Pracy Chronionej, w związku z ograniczonym przez biurokrację dostępem do osób bezrobotnych i z niepełnosprawnością w województwie zachodniopomorskim, oraz ich niejednokrotnie ciężką sytuacją materialną uniemożliwiającą dostęp do aktualności, zwracam się z prośbą o wsparcie w rozpowszechnieniu oferty zatrudnienia.
Dziękuję za pomoc w dotarciu z ofertą do zainteresowanych np. poprzez umieszczenie informacji na portalu internetowym.

Makroregion Północno-Zachodni
Agnieszka Strzelec, Koordynator ds. Zatrudnienia Konsorcjum CLAR SYSTEM
ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, kom. 694 473 494
a.strzelec@clarsystem.pl
www.clarsystem.pl

Obecnie przygotowaliśmy propozycję zatrudnienia na stanowiska:

Pracownik personelu sprzątającego pomieszczeń biurowych ul. Struga w Szczecinie

Charakter pracy:
– utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych,

Wymagania:
– orzeczenie o niepełnosprawności lub/i grupa inwalidzka (renta),
– dokładność, samodyscyplina, systematyczność i samodzielność w pracy,
– znajomość zasad i metod sprzątania,
– sprawność ruchowa umożliwiająca wykonywanie w/w obowiązków,

Oferujemy:
– umowa o pracę na 693,00 zł
– praca na pół etatu , w poniedziałki praca od 07:00-11:00 od wtorku do piątku od 08:00 do 12:00,
– sprzątanie ręczne bez obsługi maszyn,
– pomoc w ramach Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (m.in. refundacja kosztów dojazdu do pracy, refundacja kosztów leków i rehabilitacji).
Zainteresowane osoby proszę o przysłanie CV na a.strzelec@clarsystem.pl lub proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 694 473 494.
Proszę o umieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. Ust. Nr 133, Poz. 883)”.

Pracownik personelu sprzątającego Prawobrzeże ul. Citroena

Charakter pracy:
-utrzymanie w czystości sali obsługi klienta i zaplecza,
– utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalnych i wind,
– uzupełnianie środków czystości,

Wymagania:
– sprawność ruchowa umożliwiająca wykonywanie w/w obowiązków,
– dokładność, samodyscyplina, systematyczność i samodzielność w pracy,
– orzeczenie o niepełnosprawności lub grupa inwalidzka (renta)

Oferujemy:
– umowa o pracę,
– praca 4/7 etatu od godz. 17:00,
– pomoc w ramach Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (m.in. refundacja kosztów dojazdu do pracy, refundacja kosztów leków i rehabilitacji).
Zainteresowane osoby proszę o przysłanie CV mailem a.strzelec@clarsystem.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 694 473 494.
Proszę o umieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. Ust. Nr 133, Poz. 883)”.

Top